FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2005

FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2005

Stockholm
July 25, 2005
13.02 CEST
Stockholm den 25 juli 2005 - Modern Times Group MTG AB (“MTG”) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det andra kvartalet och årets sex första månader 2005. Koncernen har upprättat kvartalsrapporten i enlighet med IFRS.

HÖJDPUNKTER ANDRA KVARTALET •Försäljningen steg med 12% till 1.979 (1.772) Mkr •Rörelseresultatet ökade med 60% till 337 (210) Mkr •Nettoökningen av DTH premiumabonnenter uppgick till 28.000 •Rörelseresultatet för TV3 Skandinavien steg med 54% till 107 (69) Mkr med oförändrad försäljning på 635 (635) Mkr •Resultatet efter skatt steg med 50% till 211 (141) Mkr •Resultatet per aktie uppgick till 3,18 (2,13) kronor HÖJDPUNKTER FÖRSTA HALVÅRET •Försäljningen steg med 11% till 3.721 (3.343) Mkr •Rörelseresultatet ökade med 60% till 515 (321) Mkr •Nettoökningen av DTH premiumabonnenter uppgick till 53.000 •Rörelseresultatet för TV3 Skandinavien mer än fördubblades till 153 (63) Mkr och försäljningen steg med 7% till 1.196 (1.122) •Resultatet efter skatt uppgick till 690 (186) Mkr och inkluderar 389 Mkr i nettovinst från försäljning av aktier •Resultatet per aktie uppgick till 10,39 (2,81) kronor Hans-Holger Albrecht, MTGs VD och koncernchef, kommenterade: ”Resultatet visar tydligt på fördelen av vår integrerade fri- och betal-TV-struktur. Vi har levererat en försäljningstillväxt på 12% i kvartalet och vi har samtidigt lyckats öka marginalerna i samtliga tre kärnverksamheter inom Broadcasting och för hela koncernen. Den starka tillväxten i våra verksamheter i Central- och Östeuropa mer än kompenserar för den svaga reklammarknaden i Danmark och TV3 Sveriges problem med tittarsiffror under kvartalet som delvis påverkats av vårt strategiska beslut att flytta en stor del av matcherna i ishockey-VM till betal-TV. Vår lösning på problemet med pirater på plattformen, tillsammans med stärkta betal-TV-erbjudande, har resulterat i ett fortsatt högt nettointag av abonnenter. Inför hösten lanserar vi starka programtablåer för att förbättra våra tittarsiffror och vi tar nya initiativ för att förbättra betal-TV plattformen, exempelvis lanseringen av den nya PVR-produkten.” ”Vi fortsätter att dra nytta av de strukturella förändringar som sker på de skandinaviska marknaderna och vår flexibla och kostnadseffektiva verksamhetsstruktur samt de investeringar vi gjort under de senaste åren. Vi är väl positionerade när det gäller förändringar i teknologi och sättet som innehåll levereras till tittarna, och vår ökade exponering mot snabbväxande marknader i Central- och Östeuropa ger stora möjligheter för koncernen framöver. MTG har fortsatt att leverera rekordresultat och vi följer vår plan när det gäller de strategiska mål vi har satt upp.” Stockholm den 25 juli 2005 Hans-Holger Albrecht VD och koncernchef Modern Times Group MTG AB Skeppsbron 18 Box 2094 103 13 Stockholm Organisationsnummer 556309-9158 För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mia Brunell, Finanschef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, IR & Pressansvarig tel: +44 (0) 7768 440 414

Ladda ned press filerna:
wkr0010.pdf