Emission och återköp av C-aktier

Emission och återköp av C-aktier

Stockholm
June 15, 2011
16.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 240.000 nya C-aktier. Aktierna har utfärdats och återköpts i enlighet med villkoren för det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämma den 18 maj 2011.

Nordea Bank AB förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett pris om 5,00 kronor per aktie. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av MTG för 5,00 kronor per aktie.

Aktierna har emitterats för att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare som deltar i koncernens incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till programmets deltagare. C-aktier berättigar inte till vinstutdelning.

MTG äger nu totalt 865.000 C-aktier, efter tidigare emissioner och återköp av C-aktier i enlighet med villkoren för 2010, 2009 och 2008 års incitamentsprogram som godkändes av MTGs respektive årsstämmor.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern / Matthew HooperTel:  +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Jacob Waern Tel:  +46 (0) 736 992 991 E-post: press@mtg.se

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 28 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 32 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. Dessa fri- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har totalt 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2011 klockan 16.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf