Emission och återköp av C-aktier

juni 15 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 240.000 nya C-aktier. Aktierna har utfärdats och återköpts i enlighet med villkoren för det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämma den 18 maj 2011.

Nordea Bank AB förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett pris om 5,00 kronor per aktie. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av MTG för 5,00 kronor per aktie.

Aktierna har emitterats för att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare som deltar i koncernens incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till programmets deltagare. C-aktier berättigar inte till vinstutdelning.

MTG äger nu totalt 865.000 C-aktier, efter tidigare emissioner och återköp av C-aktier i enlighet med villkoren för 2010, 2009 och 2008 års incitamentsprogram som godkändes av MTGs respektive årsstämmor.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×