Den pågående uppdelningen av MTG kommer att fortsätta efter fullgörandet av Kinneviks utdelning av aktier

Den pågående uppdelningen av MTG kommer att fortsätta efter fullgörandet av Kinneviks utdelning av aktier

Stockholm
June 19, 2018
08.00 CEST
Till följd av offentliggörandet (https://www.kinnevik.com/media--contact/press-releases/2018/6/2199184-Kinneviks-Board-of-Directors-proposes-to-distribute-Kinneviks-shares-in-MTG-to-its-shareholders) från MTG:s största aktieägare, Kinnevik, att de avser dela ut samtliga av dess aktier i MTG till Kinneviks aktieägare under det tredje kvartalet 2018, kommer MTG att avvakta fullgörandet av arbetet med att dela ut Nordic Entertainment Group (NENT Group) till sina aktieägare som tidigare offentliggjorts (https://www.mtg.com/sv/press-releases/uppdelning-av-mtg-aktier-i-nordic-entertainment-group-delas-ut-till-aktieagare/). MTG håller fast vid sin intention att dela upp MTG och dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group (bestående av affärssegmenten MTG Nordic Entertainment och MTG Studios samt Splay Networks) till MTG:s aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Processen är bland annat villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma för MTG:s aktieägare och kommer nu inte att vara genomförd under 2018.

MTG och NENT Group kommer som tidigare offentliggjorts verka som två separata bolag från och med den 1 juli 2018 och styrelsen för NENT Group höll sitt första konstituerande styrelsemöte i London i fredags förra veckan. NENT Groups styrelse består för närvarande av MTG:s styrelseledamöter David Chance (ordförande), Simon Duffy och Nathalie Tydeman. Ytterligare styrelseledamöter kommer att meddelas under processens gång.

Därutöver har MTG och TDC A/S (”TDC Group”) sagt upp det tidigare offentliggjorda avtalet om samgåendet mellan MTG Nordics (MTG Nordic Entertainment och MTG Studios) och TDC Group. Uppsägningen följer av att det tidigare offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i TDC Group från ett finansiellt konsortium nu är genomfört.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 klockan 08:00 CET. 

Kontakta oss: press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: FlickrFölj oss:mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

MTG:s integritetspolicy: För att läsa vår integritetspolicy, klicka här

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF