Delårsrapport för tredje kvartalet 2010

Delårsrapport för tredje kvartalet 2010

Stockholm
October 19, 2010
13.00 CEST

19 oktober 2010 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för det tredje kvartalet och de första nio månaderna 2010.

Höjdpunkter tredje kvartalet

- Försäljningen ökade med 11% till 3.531 (3.177) Mkr och ökade med 17% exklusive valutakursförändringar

- Försäljningen för Fri-TV Skandinavien ökade med 17% till 922 (790) Mkr och ökade med 22% exklusive valutakursförändringar

- Rörelseresultatet exklusive resultatandelar från intressebolag ökade med 50% till 368 (246) Mkr, med en ökad rörelsemarginal på 10% (8%)

- Det totala rörelseresultatet ökade med 22% till 458 (377) Mkr inklusive 91 (131) Mkr i resultatandelar från intressebolag

- Resultatet före skatt ökade med 48% till 499 (336) Mkr

- Resultatet efter skatt ökade med 42% till 360 (254) Mkr

- Resultatet per aktie före utspädning ökade med 46% till 5,63 (3,86) kronor

- En extra bolagsstämma har sammankallats den 21 oktober för att rösta om den föreslagna avknoppningen och noteringen av CDON Group AB (”CDON Group”), koncernens dotterbolag inom e-handel

Höjdpunkter årets första nio månader

- Försäljningen ökade med 8% till 10.925 (10.097) och ökade med 13% exklusive valutakursförändringar

- Försäljningen för Fri-TV Skandinavien ökade med 13% till 3. 018 (2.660) Mkr och ökade med 18% exklusive valutakursförändringar

- Rörelseresultatet exklusive resultatandelar från intressebolag ökade med 35% till 1.386  (1.030)  Mkr med en ökad rörelsemarginal på 13% (10%)

- Totalt rörelseresultat ökade med 42% till 1.706 (1.199) Mkr inklusive 320 (169) Mkr i resultatandelar från intressebolag

- Resultatet före skatt ökade med 52% till 1.664 (1.096) Mkr

- Resultatet efter skatt ökade med 41% till 1.182 (836) Mkr

- Resultatet per aktie före utspädning ökade med 42% till 17,81 (12,51) kronor

- Koncernen har mottagit tre kvartalsmässiga utdelningar om 4 miljoner amerikanska dollar, totalt 12 miljoner amerikanska dollar från CTC Media, Inc. (”CTC Media”), med en sista kvartalsutdelning om 4 miljoner amerikanska dollar förväntad i december.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”Vår rekordförsäljning för det tredje kvartalet återspeglade försäljningstillväxt exklusive valutakurseffekter i alla våra affärsområden i det sässongsmässigt minsta kvartalet för reklamförsäljning. Vi redovisade även en god marginalutveckling. Vår utveckling leddes återigen av våra skandinaviska fri-TV-verksamheter, vilka drog nytta av en stark reklamefterfrågan och ökande prisnivåer. Våra fri-TV-verksamheter på tillväxtmarknaderna redovisade tillväxt för det andra kvartalet i rad, under stabila marknadsvillkor och med ett förbättrat rörelseresultat. Tillväxten för den nordiska betal-TV-verksamheten återspeglade ett fortsatt nettointag av IPTV-abonnenter, och ökande nivåer av genomsnittliga intäkter per abonnent (ARPU), samtidigt som den svenska verksamheten har börjat dra nytta av de nyligen förvärvade rättigheterna till engelska Premier League. Den nordiska betal-TV-verksamheten redovisade i kvartalet en högre marginal än förväntat, samtidigt som resultaten från betal-TV-verksamheten på tillväxtmarknaderna återspeglade konsolideringen av de ryska och ukrainska satellitplattformarna.

Vi tog emot den tredje av de tre förväntade utdelningarna från CTC Media i september, och avslutade kvartalet med en nettoskuld till EBITDA-nivå på 1,1 gånger, samt 3,6 miljarder kronor i tillgängliga likvida medel.

Våra mål framgent är att ta ytterligare tittartids- och marknadsandelar och att fortsätta investera i att förbättra våra konkurrenskraftiga marknadspositioner. Vi har blivit uppmuntrade av nivåerna av efterfrågan för reklam i Skandinavien och stabiliteten på tillväxtmarknaderna, och några av dessa marknader har nu återigen uppvisat tillväxt. Vi förväntar oss att fortsätta dra nytta av våra stärkta betal-TV-erbjudanden och närvaro på ett flertal plattformar i Norden, och att investera i utvecklingen av våra satellit-TV-plattformar på tillväxtmarknaderna. Slutligen fortsätter vi att arbeta mot den föreslagna utdelningen av CDON Group, vår snabbväxande nordiska affärsverksamhet inom internethandel, till våra aktieägare före årets utgång.”

***

Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York.

Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:Sverige: +46 (0)8 5051 3786Internationellt: +44 (0)20 7138 0824USA: +1 212 444 0481Kod för telekonferensen: 3140225 

För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, finanschefTel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:

Matthew HooperTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                          investor.relations@mtg.se                                                          

Pressfrågor:Bert Willborg                Tel:                               +44 (0) 791 2280 850E-post:                          bert.willborg@mtg.se  

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2010 klockan 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf