Delårsrapport för tredje kvartalet 2000

Delårsrapport för tredje kvartalet 2000

Stockholm
November 6, 2000
15.03 CET

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2000 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (OM Stockholmsbörsen; MTGA, MTGB; Nasdaq:MTGNY), avger idag, måndagen den 6 november 2000 rapport för verksamheten under de tre första kvartalen 2000. * OMSÄTTNINGSÖKNINGEN UPPGICK TILL 23%, INKLUSIVE FÖRVÄRVET AV TV1000. * RÖRELSERESULTATET EFTER AVSKRIVNINGAR ÖKADE MED 358% TILL 238 Mkr, INKLUSIVE REALISATIONSVINSTER. * RESULTATET EFTER FINANSIELLA POSTER ÖKADE MED 505% TILL 236 Mkr. * ÖVERGÅNGEN TILL DIGITAL-TV PÅBÖRJADES ENLIGT PLAN. * UTDELNINGEN AV METRO INTERNATIONAL TILL AKTIEÄGARNA GENOMFÖRDES UNDER PERIODEN. * FORMATET FÖR INTERAKTIVA WEB/TV-PROGRAMMET "BAREN" SÅLT TILL RTL OCH PEARSON; FÖRVÄRV AV FILMBIBLIOTEK. Bokslutskommuniké för helår 2000 MTGs bokslutskommuniké för år 2000 kommer att offentliggöras i februari 2001. Ytterligare finansiell information redovisas på vår hemsida www.mtg.se. Stockholm den 6 november 2000 Hans Holger Albrecht Verkställande Direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Hans Holger Albrecht Tel 08 562 000 50 Verkställande Direktör, Modern Times Group MTG AB Johan Lindgren Tel 08 562 000 50 Ekonomidirektör, Modern Times Group MTG AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00700/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00700/bit0002.pdf Hela rapporten

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer