Delårsrapport för första kvartalet 2011

Delårsrapport för första kvartalet 2011

Stockholm
April 18, 2011
13.00 CEST
18 April 2011 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller “koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 31 mars 2011.

Rekordresultat – Tvåsiffrig försäljningtillväxt & högre marginaler

Höjdpunker första kvartalet[1]

  • Försäljningen ökade med 10% exklusive valutakurseffekter och med 2% i rapporterad valuta till 3.125 Mkr (3.054)
  • Rörelseresultatet ökade med 15% till 432 (377) Mkr med en ökad rörelsemarginal på 14% (12%) exklusive resultatandelar från intressebolag om 253 (107) Mkr
  • Det totala rörelseresultatet ökade med 42% till 684 (483) Mkr
  • Resultatet före skatt ökade med 54% till 671 (436) Mkr
  • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter ökade med 78% till 490 (275) Mkr
  • Totalt resultat efter skatt ökade med 63% till 490 (300) Mkr
  • Resultat per aktie före utspädning ökade med 74% och uppgick till 7,35 (4,22) kronor för kvarvarande verksamheter
  • Totalt resultat per aktie före utspädning ökade med 60% och uppgick till 7,35 (4,60) kronor
  • Ökad utdelning om 61 (28) Mkr från CTC Media

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Försäljningen och rörelseresultatet har uppnått nya rekordnivåer under första kvartalet. Försäljningen ökade med 10% exklusive valutakurseffekter och rörelseresultatet med 15% exklusive resultatandelar från intressebolag. Samtliga affärssegment uppvisade försäljningstillväxt exklusive valutakurseffekter och koncernens rörelsemarginal steg till 14% exklusive resultatandelar från intressebolag.

De skandinaviska annonsmarknaderna för TV har fortsatt sin starka tillväxt med prisökningar i samtliga länder, vilket har resulterat i en försäljningsökning på 11% exklusive valutakurseffekter samt en rörelsemarginal på 25% för Fri-TV Skandinavien. Försäljningsökningen inom Betal-TV Norden uppgick till 10% exklusive valutakurseffekter och affärssegmentet redovisade en rörelsemarginal på 19%.

Vi har ännu inte sett några tydliga tecken på återhämtning för annonsmarknaderna på tillväxtmarknaderna, med undantag för Baltikum, men vi har ökat våra marknadsandelar i nästan samtliga länder där vi är verksamma. Vinsterna som vi genererar från betal-TV-kanalerna i tillväxtmarknaderna, där vi nu har sålt mer än 58 miljoner abonnemang, återinvesteras i utvecklingen av de nya satellit-TV-plattformarna i Ukraina och Ryssland, vilka fortsätter att utvecklas planenligt.

Vårt innehåll är idag mer tillgängligt än någonsin tidigare och vi har den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. Med 28 fri-TV-kanaler i 11 länder, 38 betal-TV-kanaler i 32 länder, samt satellit-TV plattformar i 9 länder, når vi nu ut till totalt 125 miljoner tittare. Enbart under första kvartalet lanserade vi en ny fri-TV-kanal i Tjeckien, introducerade flera nya HD-kanaler, producerade den första direksända sändningen av ett sportevenenemang i 3D i Skandinavien, samt lanserade fyra nya betal-TV-kanaler i Afrika. Vi har även lanserat Viaplay fullt ut; en on-demand-baserad, skärmoberoende streamingtjänst som är åtkomlig för alla internetuppkopplade användare i Skandinavien.

För att sammanfatta kan vi konstatera att vi fortsätter att leverera i enlighet med våra strategiska mål och investerar i långsiktig och lönsam tillväxt. Vi har en sund finansiell ställning och använder vårt kassaflöde till att investera i existerande verksamheter, bredda vår produktportfölj, ytterligare minska vår nettoskuld samt att föreslå en utökad årlig utdelning. Vi fortsätter att utvärdera möjligheter att stärka vår konkurrenskraft samt utöka vår närvaro på attraktiva marknader”. 

Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0)8 5051 3785Internationellt: +44 (0)20 7138 0826USA: +1 212 444 0481

Kod för telekonferensen: 5877242

För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, finanschefTel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern / Matthew HooperTel:  +46 (0) 736 99 29 91 / +44 (0) 7768 440 414Email:   investor.relations@mtg.se

PressfrågorBert Willborg  Tel:  +44 (0) 7912 280 850Email: bert.willborg@mtg.se  

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 28 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 32 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. Dessa fri- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har totalt 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2011 klockan 13.00 CET.

[1] Denna delårsrapport inkluderar effekterna från avknoppningen och utdelningen av MTGs tidigare dotterbolag CDON Group AB (CDON Group) i december 2010. CDON Groups resultat har exkluderats från MTGs operationella resultat och kassaflöden för 2010, med undantag för redovisat resultat efter skatt från avyttrade verksamheter, i koncernens resultaträkningar samt kassaflöde till finansieringsaktiviteter i koncernens rapport över kassaflöden.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf