Delårsrapport för första kvartalet 2010

Delårsrapport för första kvartalet 2010

Stockholm
April 20, 2010
13.00 CEST
20 april 2010 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 31 mars 2010.

Höjdpunkter första kvartalet • Försäljningen ökade med 6% till 3.524 (3.336) Mkr och ökade med 10% exklusive valutakursförändringar • Försäljningen för Fri-TV Skandinavien ökade med 11% till 980 (886) Mkr och ökade med 15% exklusive valutakursförändringar • Rörelseresultatet ökade med 36% till 415 (306) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag • Rörelseresultatet mer än fördubblades till 522 (233) Mkr inklusive resultatandelar från intressebolag om 107 (-73) Mkr • Resultatet före skatt mer än fördubblades till 469 (195) Mkr • Resultatet efter skatt mer än fördubblades till 300 (146) Mkr • Resultatet per aktie mer än fördubblades till 4,60 (2,19) kronor Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Vår rekordförsäljning för det första kvartalet återspeglar en mycket stark tillväxt för våra skandinaviska fri-TV- och radioverksamheter, som ett resultat av fortsatt ökade tittartids- och marknadsandelar. Betal-TV-verksamheterna i Norden och på tillväxtmarknaderna redovisade också god försäljningstillväxt efter fortsatta abonnentintag och ökande ARPU-nivåer, och de nordiska verksamheterna för internethandel fortsatte att dra nytta av sin marknadsledande position och den pågående övergången av handel från butiker till internet. Situationen på de östeuropeiska marknaderna har förbättrats med lägre marknadsnedgång jämfört med föregående år och vi har redovisat stabila eller ökade reklammarknadsandelar i varje territorium. Tillväxten i kombination med vår strikta kostnadskontroll under lågkonjunkturen har gett oss möjlighet att leverera påtagligt ökade rörelseresultat och resultat efter skatt i kvartalet. Vi har fortsatt att ha en hög kassagenerering med dessa resultat, och har dragit nytta av detta för att utveckla vår verksamhet ytterligare genom att investera i expansionen av våra nuvarande verksamheter, konsolidera vårt ägande i nyckeltillgångar och göra riktade förvärv. Vår starka och flexibla finansiella position har gjort det möjligt för oss att föreslå en ökad utdelning för vår kommande årsstämma. Vi har även precis tillkännagivit vår avsikt att avknoppa vår verksamhet inom internethandel genom att distribuera aktierna i CDON Group till MTGs aktieägare under de kommande 6-9 månaderna. Avknoppningen är ett naturligt steg med tanke på våra kärnverksamheter inom TV, vårt fokus på att leverera aktieägarvärde och nyttan för CDON Group att ha en oberoende profil som en regional marknadsledare med hög tillväxt. Samtidigt fortsätter vi att implementera vår digitala TV-strategi på internet genom att utveckla vår snabbväxande Viasat OnDemand-tjänst för streaming av video, som redan har det bredaste utbudet av TV-innehåll online i Norden.” Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen: Internationellt: +44 (0)20 7806 1950 Sverige: +46 (0)8 5352 6408 USA: +1 212 444 0412 Kod för åtkomst av telekonferensen: 1446404 För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se. En återuppspelningsfunktion finns tillgänglig i sju dagar efter telefonkonferensen. Använd följande nummer för att ta del av uppspelningsfunktionen: Internationellt: +44(0) 20 7111 1244 Sverige: +46 (0)8 5051 3897 USA: +1 347 366 9565 Uppspelningskoden är: 1446404# *** För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Mathias Hermansson, finanschef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker: Matthew Hooper Tel: +44 (0) 7768 440 414 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor: Bert Willborg Tel: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf