Delårsrapport för första kvartalet 2000

Delårsrapport för första kvartalet 2000

Stockholm
May 8, 2000
16.31 CEST

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq:MTGNY), redovisar idag måndagen den 8 maj 2000 rapport för verksamheten under första kvartalet 2000. * RÖRELSERESULTATET EFTER AVSKRIVNINGAR FÖRBÄTTRADES MED 284% TILL 183 MKR, INKLUSIVE REALISATIONSVINSTER. DET OPERATIVA RÖRELSERESULTATET ÖKADE MED 63% TILL 77 MKR. * LANSERING AV DIGITAL-TV INLEDS. * START AV NY BRITTISK TV-KANAL FÖR E-COMMERCE. * STYRELSEN FÖRESLÅR BOLAGSSTÄMMAN ATT BESLUTA OM UTDELNING AV METRO. * SDI MEDIA OCH MODERN STUDIOS BLIR NYA AFFÄRSOMRÅDEN. * ÖKAT FOKUS PÅ INTERAKTIVA TJÄNSTER INOM MODERN INTERACTIVE. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00920/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00920/bit0002.pdf Hela rapporten

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer