Delårsrapport för det tredje kvartalet 2012

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2012

Stockholm
October 18, 2012
13.19 CEST
18 oktober 2012 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller “koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 30 september 2012.

Investeringar i tillväxt

Höjdpunkter tredje kvartalet

 • Försäljningen uppgick till 2.940 (3.106) Mkr -5% jämfört med föregående år i rapporterad valuta och -1% exklusive valutakurseffekter
 • Rörelseresultatet uppgick till 288 (358) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag
 • Det totala rörelseresultatet uppgick till 422 (526) Mkr inklusive resultat från intressebolag om 134 (168) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 389 (439) Mkr inklusive en negativ icke kassapåverkande nettoeffekt om -2 (-64) Mkr till följd av förändringen i värdet av optionsdelen av den av CDON Group utställda konvertibla skuldförbindelsen
 • Resultatet efter skatt uppgick till 308 (306) Mkr, och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 4.65 (4.71) kronor

Höjdpunkter årets första nio månader

 • Försäljningen uppgick till 9.716 (9.762) Mkr - stabilt jämfört med föregående år i rapporterad valuta och +1% exklusive valutakurseffekter
 • Rörelseresultatet uppgick till 1.181 (1.382) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag
 • Det totala rörelseresultatet uppgick till 1.648 (1.900) Mkr inklusive resultat från intressebolag om 467 (517) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 1.567 (1.791) Mkr inklusive en negativ icke kassapåverkande nettoeffekt om -8 (-30) Mkr till följd av förändring i värdet av optionsdelen av den av CDON Group utställda konvertibla skuldförbindelsen.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1.216 (1.276) Mkr, och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 17,68 (18,90) kronor

Framåtblickande information för det fjärde kvartalet 2012 och helåret 2013MTG ökar investeringarna i betal-TV verksamheten på den allt mer konkurrensutsatta nordiska marknaden, samt de stora tillväxtmarknaderna Ryssland och Ukraina, för att försäkra sig om att både kanaler och tjänster har de mest attraktiva erbjudandena för konsumenter, och därmed ta andelar av marknaden för abonnemang i framtiden.

 • Ökade investeringar i innehåll, premiumkanaler och den internetbaserade betal-TV tjänsten Viaplay inom betal-TV Norden förväntas för närvarande resultera i en rörelsemarginal på cirka 15% i fjärde kvartalet 2012 och 10-12% för helåret 2013. Den totala basen av premiumabonnenter inom betal-TV Norden (exkluderat Viaplay) förväntas för närvarande sjunka i det fjärde kvartalet 2012 och för helåret 2013 som en följd av den pågående minskningen av antalet satellitabonnenter och en lägre än förväntad tillväxt av abonnentbasen i tredjepartsnätverk, och resultera i en stabil total försäljningsutveckling för fjärde kvartalet 2012 och för helåret 2013. Den snabbväxande internetbaserade betal-TV tjänsten Viaplay förväntas fortsätta öka både antalet abonnenter och intäkter under denna period
 • Ökade investeringar i betal-TV-innehåll i Ryssland och Ukraina, HD-kanaler och den förbetalda satellit-TV-tjänsten i Ukraina förväntas för närvarande att stärka försäljningstillväxten och resultera i att segmentets rörelseförlust uppgår till mindre än 20 Mkr för det fjärde kvartalet 2012 och mindre än 50 Mkr för helåret 2013

Koncernchefen har ordetJørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef kommenterade: ”Koncernens försäljning i vad som är årets säsongsmässigt minsta kvartal ökade med 2% jämfört med föregående år exklusive valutakurseffekter, när man exkluderar sålda och stängda verksamheter, men inkluderar de nyligen förvärvade och konsoliderade verksamheterna. Alla segment inom broadcasting fortsatte att växa i kvartalet exklusive valutakurseffekter, med undantag för den skandinaviska fri-TV-verksamheten, vilken påverkades negativt av en försämring av den danska reklammarknaden, samt lägre marknadsandelar i Sverige och Norge. Koncernens rörelsekostnader ökade något jämfört med föregående år exklusive valutakurseffekter på grund av ökade kostnader för vår nordiska betal-TV-verksamhet i samband med investeringar i nya kanaler, en ytterligare förstärkning av vårt innehåll och de pågående investeringarna i Viaplay. Rörelseresultatet för den totala verksamheten minskade därför jämfört med föregående år.

TV-marknaden är under förändring och tillgängligheten för on demand-TV-tjänster i Norden ökar snabbt. De ökade nivåerna av tittande för internet-TV attraherar också nya kunder. Vi är i framkanten av denna utveckling med vår väletablerade, marknadsledande och snabbväxande internetbaserade betal-TV-tjänst Viaplay. Samtidigt är våra fri-TV-kanaler redan Sveriges och Danmarks mest sedda kommersiella kanaler på internet. Viaplay utgör ett komplement till vår satellit-TV-plattform inom premiumsegmentet på samma sätt som våra play-tjänster kompletterar våra linjära reklamfinansierade kanaler.

Vi har investerat i att avsevärt stärka innehållet på vår nordiska betal-TV-plattform genom att teckna förlängda avtal med både Hollywood- och oberoende studios och ägare av sporträttigheter. De flesta av dessa avtal är nu på plats, vilket gör att vi för flera år framöver kommer att ha det mest attraktiva innehållserbjudandet både i traditionell TV och via internet, till konkurrenskraftiga priser. Detta gör det möjligt för oss att öka vår abonnentbas samt våra marknadsandelar. Dessutom har vi möjligheten att stärka penetrationen av våra tjänster på tillväxtmarknaderna, och vi lanserar därför nya HD-kanaler i Ryssland och OSS, samt på den nya förbetalda satellit-TV-tjänsten i Ukraina.

Den ökade konkurrensen i Norden och i synnerhet i Danmark förväntas för närvarande att resultera i att den nordiska basen av betal-TV-abonnenter inom premiumsegmentet exklusive Viaplay fortsätter att minska, med en stabil total försäljningsutveckling för betal-TV Norden i fjärde kvartalet och under 2013. Detta, i kombination med de investeringar vi genomför, förväntas att leda till lägre marginaler för vår nordiska betal-TV-verksamhet i Q4 och 2013, men kommer att sätta oss i position att öka vår abonnentbas, försäljning och vinst mer på lång sikt. Samtidigt förväntas de investeringar vi genomför i betal-TV-verksamheten på tillväxtmarknaderna för närvarande att stärka vår försäljningstillväxt men resultera i rörelseförluster för segmentet i Q4 och 2013.

Våra tittarsiffror i Skandinavien växer eller är stabila som en följd av förbättrat utförande och med låga nivåer av ytterligare investeringar. Vårt mål är att öka våra reklammarknadsandelar tack vare dessa förbättringar. Utsikten för resten av 2012 är att marknaderna för TV-reklam i Sverige och Norge fortsätter att växa, men till lägre nivåer än vad vi har observerat under årets första nio månader, medan den danska marknaden för TV-reklam fortsätter att minska jämfört med föregående år i det fjärde kvartalet. Vi har dock sänkt våra förväntningar på ökningstakten för rörelsekostnader för helåret för den skandinaviska fri-TV-verksamheten från medelhöga ensiffriga procentenheter till låga ensiffriga procentenheter.

Vi har framgångsrikt ökat både våra tittartids- och reklammarknadsandelar i nästan alla territorier på tillväxtmarknaderna. Samtidigt har vi genomfört kostnadsbesparingar och förbättrat de genomsnittliga lönsamhetsnivåerna. Det finns ingen förändring i antaganden om framtiden för dessa marknader, men vi är nu i en ännu bättre position för att dra nytta av återgången till en hållbar tillväxt när den inträffar.

Ur ett finansiellt perspektiv är vi starkare än någonsin. Vi har använt våra goda kassaflöden och utdelningen från CTC Media för att fortsätta minska vår belåning under kvartalet. Vi har stängt ned eller sålt av tillgångar som inte har levererat eller som inte är en del av kärnverksamheten och förvärvat nya verksamheter som kompletterar koncernen inom innehåll, teknik och nya territorier. Vi har utökat våra resurser för företagsförvärv och strategisk utveckling för att utvärdera möjligheter på tillväxtmarkander. Detta går hand i hand med vårt fokus på vår utdelningspolicy och löpande avkastning till aktieägare.”

* * *

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:          +46(0)8 5876 9445

Storbritannien +44(0)20 3140 8286

USA:                  +1646 254 3366

Pinkod för telekonferensen: 8449699

För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefMathias Hermansson, FinanschefTel:                          +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper, KommunikationschefTel:                         +44 (0) 7768 440 414E-post:                   investor.relations@mtg.se / press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2012 klockan 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten