Delårsrapport för det tredje kvartalet 2011

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2011

Stockholm
October 19, 2011
13.00 CEST
19 oktober 2011 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller “koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2011.

Försäljningsrekord och ökade marginaler

Höjdpunkter tredje kvartalet[1]

 • Försäljningen ökade med 4% exklusive valutakurseffekter och ökade med 3% i rapporterad valuta till 3.106 (3.017) Mkr
 • Rörelseresultatet före resultatandelar från intressebolag ökade med 6% och uppgick till 358 (336) Mkr med en ökad rörelsemarginal på 12% (11%)
 • Totalt rörelseresultat uppgick till 514 (427) Mkr, inklusive resultatandelar från intressebolag på 156 (91) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 439 (472) Mkr
 • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 306 (339) Mkr och totalt resultat efter skatt till 306 (359) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,71 (5,31) kronor för kvarvarande verksamheter och totalt resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,71 (5,63) kronor

Höjdpunkter första nio månaderna[1] 

 • Försäljningen ökade med 8% exklusive valutakurseffekter och ökade med 3% i rapporterad valuta till 9.762 (9.484) Mkr
 • Rörelseresultat före resultatandelar från intressebolag ökade med 7% till 1.382 (1.288) Mkr med en oförändrad rörelsemarginal på 14% (14%)
 • Totalt rörelseresultat ökade med 17% till 1.879 (1.608) Mkr inklusive resultatandelar från intressebolag om 497 (320) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 1.791 (1.579) Mkr
 • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter ökade med 14% till 1.276 (1.116) Mkr och totalt resultat efter skatt uppgick till 1.276 (1.182) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 18,90 (16,80) kronor från kvarvarande verksamheter och totalt resultat per aktie uppgick till 18,90 (17,81) kronor
 • Erhållna utdelningar om 145 (85) Mkr från intressebolaget CTC Media

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Samtliga fyra affärssegment inom TV växte jämfört med föregående år och bidrog till koncernens rekordförsäljning i det tredje kvartalet – vilket säsongsmässigt normalt är det svagaste i termer av försäljning. De skandinaviska TV-reklammarknaderna fortsatte att vara starka och vissa av tillväxtmarknaderna uppvisade högre tillväxt än förra kvartalet, då våra mediehus tog marknadsandelar. Antalet nordiska abonnenter inom betal-TV var i stort sett oförändrat och försäljningstillväxten återspeglade ökande ARPU-nivåer. Samtidigt redovisade både verksamheterna för kanalförsäljning och betal-TV-plattformarna på tillväxtmarknaderna ytterligare ett kvartal av tvåsiffrig tillväxt jämfört med föregående år, både räknat i antal abonnenter och försäljning.

Vi har fortsatt att investera i våra programtablåer, kanaler, plattformar och kampanjer för att ta in abonnenter både på våra traditionella och nya marknader, men redovisade trots detta en ökad rörelsemarginal på koncernnivå för kvartalet jämfört med föregående år. Vi kommer fortsätta att investera och använda vår goda förmåga att generera kassaflöden samt gynnsamma finansiella ställning både för att utveckla koncernens nuvarande verksamheter och utforska nya tillväxtmöjligheter.”

* * *

TelefonkonferensFöretaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:          +46 (0)8 5051 3793Internationellt: +44 (0)20 7784 1036USA:               +1 212 444 0412

Koden för telekonferensen är: 5260046

För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se.

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, finanschefTel: +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper, KommunikationschefTel: +44 (0) 7768 440 414E-post:  investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                                 

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 29 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 34 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2011 klockan 13.00 CET.

[1] Denna delårsrapport inkluderar effekterna från avknoppningen och utdelningen av MTGs tidigare dotterbolag CDON Group i december 2010. CDON Groups resultat har exkluderats från MTGs operationella resultat och kassaflöden för 2010, med undantag för redovisat resultat efter skatt i koncernens resultaträkningar samt kassaflöde till finansieringsaktiviteter i koncernens rapport över kassaflöden.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf