Delårsrapport för det andra kvartalet 2012

Delårsrapport för det andra kvartalet 2012

Stockholm
July 19, 2012
13.00 CEST
Stabil försäljning och ökat kassaflöde i det andra kvartalet 19 juli 2012 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller “koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2012.

Höjdpunkter andra kvartalet

 • Försäljningen uppgick till 3.517 (3.531) Mkr och var stabil jämfört med föregående år i rapporterad valuta och exklusive valutakurseffekter
 • Rörelseresultatet uppgick till 552 (593) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag
 • Det totala rörelseresultatet uppgick till 684 (688) Mkr inklusive resultat från intressebolag om 133 (95) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 587 (681) Mkr inklusive en negativ icke kassapåverkande nettoeffekt om -88 (30) Mkr till följd av förändringen i värdet av optionsdelen av den av CDON Group utställda konvertibla skuldförbindelsen
 • Resultatet efter skatt uppgick till 454 (479) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 6,35 (6,84) kronor
 • Erhållen utdelning om totalt 55 (84) Mkr (8 (13) miljoner amerikanska dollar) från intressebolaget CTC Media, Inc. (’CTC Media’)
 • Nettokassaflöde från rörelsen uppgick till 728 (705) Mkr
 • Nettoskulden minskade med 55% jämfört med föregående år till 778 (1.716) Mkr trots utbetalningen av årlig utdelning om 600 (498) Mkr

Höjdpunkter första halvåret

 • Försäljningen uppgick till 6.776 (6.656) Mkr och ökade med 2% jämfört med föregående år i rapporterad valuta och exklusive valutakurseffekter
 • Rörelseresultatet uppgick till 892 (1.025) Mkr exklusive resultatandelar från intressebolag
 • Det totala rörelseresultatet uppgick till 1.226 (1.374) Mkr inklusive resultat från intressebolag om 334 (349) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 1.178 (1.352) Mkr inklusive en negativ icke kassapåverkande nettoeffekt om -6 (34) Mkr till följd av förändring i värdet av optionsdelen av den av CDON Group utställda konvertibla skuldförbindelsen.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 908 (969) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 13,04 (14,19) kronor
 • Erhållen utdelning om totalt 107 (145) Mkr (16 (23) miljoner amerikanska dollar) från intressebolaget CTC Media
 • Nettokassaflöde från rörelsen uppgick till 793 (828) Mkr

 Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Det andra kvartalets resultat visade återigen fördelarna med vår integrerade affärsmodell, där den långsiktiga tillväxten i de abonnemangsdrivna betal-TV-verksamheterna uppvägde den kortsiktiga nedgången i de reklamfinansierade fri-TV-verksamheterna.

Vi har fortsatt stärka vårt innehållserbjudande under 2012 genom att addera eller förlänga viktiga sändningsrättigheter från Hollywoodstudios och inom sport och vi har även lanserat ett antal nya kanaler i både normalupplösning och HD. Både våra satellitplattformar i nio länder samt våra verksamheter för kanalförsäljning och som virtuell- och internetbaserad betal-TV-operatör har fortsatt att växa. Samtidigt har vi redovisat marginaler om 18% respektive 21% för våra betal-TV-verksamheter i Norden och tillväxtmarknaderna. Vi investerar i våra kanaler och den internetbaserade betal-TV-plattformen Viaplay för att driva fortsatt tillväxt. Vi har därför sänkt våra förväntningar för marginalen för helåret för betal-TV Norden något, från cirka 18% till cirka 17%. Vi fortsätter samtidigt att förvänta oss att Betal-TV Tillväxtmarknader redovisar högre vinst under 2012 än 2011, men vinstökningen under det andra halvåret väntas vara påtagligt lägre än den ökning på 217% som vi redovisade för det första halvåret 2012.

Vi förlorade marknadsandelar för TV-reklam på kort sikt i Sverige och Norge under kvartalet, vilket främst var ett resultat av att tittarsiffrorna påverkades av att viktiga sportevenemang visades på konkurrerande kanaler. Samtidigt hade vi en lägre kostnadstillväxt och redovisade en marginal på 23% för vår skandinaviska fri-TV-verksamhet, med högre vinster i både Sverige och Danmark. Förväntningarna för resten av 2012 är att marknaden för TV-reklam fortsätter växa i Sverige och Norge, medan utsikterna för Danmark är mindre tydliga. Vi avser att ta tillbaka och öka våra skandinaviska reklammarknadsandelar, men detta har mer att göra med exekvering än ökade investeringar. Till följd av detta förväntar vi oss nu att rörelsekostnaderna för den skandinaviska fri-TV-verksamheten för helåret kommer att växa med normaliserade medelhöga ensiffriga procentenheter, snarare än den tidigare förväntade tillväxtnivån på medel- till höga- ensiffriga procentenheter.

Vår position i tillväxtmarknaderna är dock annorlunda. Vi tog ytterligare andelar på marknaden för TV-reklam i merparten av våra tillväxtmarknader under det andra kvartalet, men vi har ännu inte sett en stabil återgång till tillväxt för reklaminvesteringar i Central- och Östeuropa, som fortsätter att påverkas negativt av de makroekonomiska förutsättningarna. Vi har minskat de sammanlagda kostnaderna och redovisade en marginal på 16% för fri-TV-verksamheterna på tillväxtmarknaderna i kvartalet, vilket är den högsta nivån på över tre år. Vi ser inte behovet att genomföra ytterligare investeringar tills dessa marknader börjar växa igen, men vi integrerar och omstrukturerar nu den för närvarande förlustbringande LNT-verksamheten i Lettland. Detta innebär att kostnadsminskningen kommer att vara lägre under det andra halvåret 2012 än under det första.

Vår finansiella position är lika stark som någonsin, med låg skuldsättningsgrad och betydande tillgängliga likvida medel. Vårt starka kassaflöde har gjort det möjligt för oss att minska vår nettoskuld med 55%, motsvarande nästan en miljard kronor, sedan det andra kvartalet 2011, trots utbetalningen av den ökade årliga utdelningen om 600 Mkr i kvartalet. Vi har sålt vår spel- och vadslagningsverksamhet som inte tillhörde kärnverksamheten och vi har förvärvat det komplementerande fri-TV-bolaget LNT i Lettland, samt produktionsbolaget Paprika Latino på tillväxtmarknaderna. Vi utvärderar ett antal andra organiska och förvärvsdrivna investeringsmöjligheter i hela koncernen för att både konsolidera våra nuvarande marknadspositioner och expandera till nya territorier och komplementerande affärsverksamheter i framtiden.”

* * *

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:          +46(0)8 5853 6965England          +44(0)20 7784 1036USA:              +1646 254 3360

Pinkod för telekonferensen: 6075849.

För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se.

* * *

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, FinanschefTel:        +46 (0) 8 562 000 50

Matthew Hooper, KommunikationschefTel:        +44 (0) 7768 440 414E-post:   investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                                  

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18Box 2094103 13 StockholmOrganisationsnummer: 556309-9158   

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2012 klockan 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten