Delårsrapport för andra kvartalet 2010

Delårsrapport för andra kvartalet 2010

Stockholm
July 20, 2010
13.00 CEST

20 juli 2010 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2010Höjdpunkter andra kvartalet• Försäljningen ökade med 8% till 3.870 (3.584) Mkr och ökade med 13% exklusive valutakursförändringar• Försäljningen för Fri-TV Skandinavien ökade med 13% till 1.116 (984) Mkr och ökade med 18% exklusive valutakursförändringar• Rörelseresultatet exklusive resultatandelar från intressebolag ökade med 26% till 603 (478) Mkr, med en ökad rörelsemarginal på 16% (13%)• Det totala rörelseresultatet ökade med 23% till 726 (588) Mkr inklusive 123 (111) Mkr i resultatandelar från intressebolag• Resultatet före skatt ökade med 23% till 697 (566) Mkr• Resultatet efter skatt ökade med 20% till 522 (436) Mkr• Resultatet per aktie ökade med 17% till 7,58 (6,45) kronor• Utdelning för helåret 2009 om 363 Mkr (5,50 kronor per aktie) utbetald till aktieägarna i majHöjdpunkter första halvåret• Försäljningen ökade med 7% till 7.394 (6.920) och ökade med 12% exklusive valutakursförändringar• Försäljningen för Fri-TV Skandinavien ökade med 12% till 2.096 (1.870) Mkr och ökade med 17% exklusive valutakursförändringar• Rörelseresultatet exklusive resultatandelar från intressebolag ökade med 30% till 1.018 (784) Mkr med en ökad rörelsemarginal på 14% (11%) • Totalt rörelseresultat ökade med 52% till 1.248 (822) Mkr inklusive 229 (38) Mkr i resultatandelar från intressebolag• Resultatet före skatt ökade med 53% till 1.165 (760) Mkr• Resultatet efter skatt ökade med 41% till 822 (582) Mkr• Resultatet per aktie ökade med 41% till 12,18 (8,65) kronor Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”Våra rekordresultat i det andra kvartalet återspeglar ännu en gång en påtagligt hög försäljningstillväxt och hög effektivitet i våra fri-TV-verksamheter i Skandinavien, där varje land redovisade försäljningstillväxt jämfört med föregående år som ett resultat av stabila eller högre tittartidsandelar. Vår fri-TV-verksamhet på tillväxtmarknaderna redovisade åter tillväxt och var lönsam under kvartalet som ett resultat av ökade reklammarknadsandelar i samtliga territorier. Den nordiska betal-TV-verksamheten redovisade både ökat antal IPTV-abonnententer och ökad genomsnittlig intäkt per satellit-abonnent inom premiumsegmentet, vilket resulterade i ökade marginaler. Samtidigt uppvisade våra betal-TV-verksamheter på tillväxtmarknaderna också ökat antal abonnenter och redovisade en stabil marginal under kvartalet. Koncernens totala försäljning ökade med 13% jämfört med föregående år exklusive valutakurseffekter och rörelseresultatet ökade med 26% exklusive andelar från intressebolag, med en ökad rörelsemarginal på 16%.

Vi har betalat ut den ökade utdelningen för 2009 till våra aktieägare och har mottagit den andra av årets de fyra förväntade utdelningar från CTC Media. Vi avslutade kvartalet med en nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet exklusive avskrivningar på 1,2, kombinerat med 3,5 miljarder i tillgängliga likvida medel. Vi fortsätter även att arbeta mot en avknoppning av CDON Group, vår nordiska verksamhet för internethandel, och en utdelning av av den till våra aktieägare under det fjärde kvartalet.

När vi blickar framåt är villkoren på våra reklammarknader under förbättring och vi siktar på att ta ytterligare tittartids- och marknadsandelar. Vi har även stärkt våra betal-TV-erbjudanden, genom att bli den enda TV-bolaget som erbjuder engelsk Premier League-fotboll i hela Skandinavien, genom att teckna ytterligare avtal som virtuell operatör med leverantörer av triple play-tjänster, genom att utöka vårt erbjudande av innehåll online samt genom att investera i utvecklingen av våra satellit-TV-plattformar i Baltikum, Ukraina och Ryssland.”Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York.Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:Sverige: +46 (0)8 5051 3785Internationellt: +44 (0)20 7136 2052USA:  +1 212 444 0481Kod för telekonferensen: 7674485För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se.

 För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, finanschefTel:   +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker: Matthew HooperTel:    +44 (0) 7768 440 414E-post:   investor.relations@mtg.se      Pressfrågor:Bert Willborg   Tel:   +44 (0) 791 2280 850E-post:    bert.willborg@mtg.se   MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2010 klockan 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf