Delårsrapport 1999 1 januari - 30 juni 1999

Delårsrapport 1999 1 januari - 30 juni 1999

Stockholm
August 16, 1999
16.14 CEST

MODERN TIMES GROUP MTG AB ("MTG") Delårsrapport 1999 1 januari - 30 juni 1999 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq; MTGNY) (Stockholms Fondbörs; MTG), redovisar idag, måndagen den 16 augusti 1999, resultatet för det första halvåret 1999. SAMMANFATTNING * Omsättningen ökade med 25% till 2.269 Mkr (1.809) * Rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrades med 166 Mkr till 182 Mkr, rensat för realisationsvinst om 50 Mkr och resultatandel i HSS som såldes 1998. * Rörelseresultat efter finansnetto förbättrades med 133 Mkr till 142 Mkr, motsvarande justerat. * Metro erhöll distributionsavtal i Malmö, Helsingfors, Philadelphia och Santiago. * Internetportalen Everyday.com offentliggjordes. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/16/19990816BIT00400/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/08/16/19990816BIT00400/bit0002.pdf Hela rapporten

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer