Datum för MTGs kapitalmarknadsdag 2013

mars 25 2013

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), kommer att hålla kapitalmarknadsdag torsdagen den 13 juni 2013. Dagen hålls på Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Kapitalmarknadsdagen kommer att erbjuda en heldag med presentationer från MTGs ledningsgrupp. Inbjudan samt uppgifter kring registrering och ett detaljerat schema för dagen kommer att distribueras i senare.

Tillgången till hotellrum i Stockholm vid detta tillfälle är begränsad, och MTG har därför reserverat rum för inresande deltagare. Vänligen kontakta investor.relations@mtg.se före måndag 8 april för att reservera ett rum.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×