Datum för MTGs kapitalmarknadsdag 2013

Datum för MTGs kapitalmarknadsdag 2013

Stockholm
March 25, 2013
08.30 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), kommer att hålla kapitalmarknadsdag torsdagen den 13 juni 2013. Dagen hålls på Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Kapitalmarknadsdagen kommer att erbjuda en heldag med presentationer från MTGs ledningsgrupp. Inbjudan samt uppgifter kring registrering och ett detaljerat schema för dagen kommer att distribueras i senare.

Tillgången till hotellrum i Stockholm vid detta tillfälle är begränsad, och MTG har därför reserverat rum för inresande deltagare. Vänligen kontakta investor.relations@mtg.se före måndag 8 april för att reservera ett rum.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, KommunkationsdirektörTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release