CTC Media träffar överenskommelse om att sälja 75 procent av den operativa verksamheten

CTC Media träffar överenskommelse om att sälja 75 procent av den operativa verksamheten

Stockholm
September 25, 2015
08.56 CEST
MTG noterar tillkännagivandet från CTC Media, Rysslands ledande oberoende mediabolag av vilket MTG äger 37,9 procent, att bolaget har nått en definitiv överenskommelse om att sälja en andel om 75 procent av sin operativa verksamhet. CTC Medias pressrelease finns på: http://www.ctcmedia.ru/press-center/releases. Aktier i CTC Media handlas på NASDAQ Global Select Market under symbolen ”CTCM”.

MTG rapporterar sitt ägande i CTC Media som “verksamhet under avveckling” på en enskild rad i koncernens resultaträkning.

****

Frågor? www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Matthew Hooper +44  7768 440 414)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2015 klockan 08.40 CET.

Ladda ned press filerna:
Release