CTC Media tillkännager godkännande från extra bolagsstämma

CTC Media tillkännager godkännande från extra bolagsstämma

Stockholm
December 17, 2015
20.11 CET
MTG noterar dagens tillkännagivande från CTC Media, Rysslands ledande oberoende mediabolag av vilket MTG äger 37,9 procent, att den extra bolagsstämma som hölls den 17 december har röstat för samtliga förslag som presenterats inför stämman. Försäljningen och den påföljande sammanslagningen av CTC Media som beskrivs i prospektet från den 17 november 2015 har därmed godkänts.

CTC Medias pressrelease finns på: http://www.ctcmedia.ru/press-center/releases. Aktier i CTC Media handlas på NASDAQ Global Select Market under symbolen ”CTCM”.

****

Frågor? www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2015 klockan 20:00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release