CTC Media tillkännager förändringar i styrelse och ledningsgrupp

CTC Media tillkännager förändringar i styrelse och ledningsgrupp

Stockholm
December 15, 2011
19.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har noterat att intressebolaget CTC Media, Inc., i vilket MTG innehar en ägarandel om 38.1%, har tillkännagivit förändringar i sammansättningen för bolagets styrelse och ledningsgrupp.

CTC Medias fullständiga pressrelease återfinns på följande länk:

http://www.ctcmedia.ru/press-center/releases/?id=1020.

CTC Media är ett ledande oberoende Ryskt mediebolag och driver verksamheter i hela Ryssland samt OSS. Bolaget driver tre fri-TV-nätverk i Ryssland – CTC, Domashny och DTV, vilket från och med oktober 2011 drivs under varumärket Peretz. CTC Media driver även Channel 31 i Kazakhstan och ett TV-bolag i Moldavien, och bolagets sammanlagda potentiella publik uppgår till över 150 miljoner människor. Den internationella betal-TV-versionen av kanalen CTC är tillgänglig i Baltikum, Tyskland, Israel och Nordamerika. CTC media har även egna produktionsbolag genom dotterbolaget Story First Production. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Global Select Market under symbolen CTCM. Vidare information om CTC Media återfinns på www.ctcmedia.ru.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TVverksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 29 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 34 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq  OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2011 klockan 19.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf