CTC Media tillkännager förändringar i bolagets styrelse

CTC Media tillkännager förändringar i bolagets styrelse

Stockholm
April 8, 2013
09.27 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har idag noterat att CTC Media har tillkännagivit förändringar i bolagets styrelse.

Lorenzo Grabau har utnämnts till styrelseledamot och till att dela ordförandeposten i bolaget, från och med slutet av CTC Medias årsstämma, den 30 april 2013. Lorenzo Grabau är för närvarande styrelseledamot i MTG. Hans-Holger Albrecht avgår från CTC Medias styrelse från samma datum.

CTC Media har även tillkännagett att dess styrelse rekommenderar årsstämman 2013 att välja MTGs VD och koncernchef Jørgen Madsen Lindemann till ny styrelseledamot. MTGs finanschef Mathias Hermansson, som idag är styrelseledamot i MTG, har avböjt omval till CTC Medias styrelse.

CTC Medias pressrelease återfinns i sin helhet via följande länk: http://ctcmedia.ru/press-center/releases/?id=1289.

CTC Media är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. CTC Media äger och driver TV-kanalerna CTC, Domashny och Peretz i Ryssland, Channel 31 i Kazakstan och ett TV-bolag i Moldavien. Den internationella betal-tv-versionen av CTC-kanalen görs tillgänglig i Nordamerika, Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Centralasien, Armenien, Georgien, Azerbajdzjan och Kirgizistan. CTC Media driver även egna produktionsbolag genom dotterbolaget Story First Production, och äger ett antal digitala medietillgångar i Ryssland.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationsdirektörTel:                               44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2013 klockan 08.20 CET.

Ladda ned press filerna:
Release