CTC Media tillkännager avsikt att ge utdelning under 2012

CTC Media tillkännager avsikt att ge utdelning under 2012

Stockholm
February 28, 2012
12.45 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), noterar att CTC Media, Inc. (CTC Media) idag har tillkännagett att bolaget betalar ut en kontantutdelning om 0,13 amerikanska dollar per aktie (motsvarande cirka 21 miljoner amerikanska dollar totalt), den 30 mars 2012 eller omkring detta datum. Avstämningsdagen för utdelningen är 15 mars 2012. CTC Media har även tillkännagett att bolaget avser att betala en total kontantutdelning om 80 miljoner amerikanska dollar under 2012. CTC Media har noterat att dess nuvarande avsikt är att tillkännage och betala ut ytterligare utdelningar under de resterande kvartalen 2012, men att det inte finns några garantier för att dessa ytterligare utdelningar kommer att tillkännages och betalas ut, då alla utdelningar är av diskretionär karaktär och påverkas av faktorer som CTC Medias vinster, finansiella ställning och kapitalbehov som tillväxtbolag.

MTG äger 60.008.800 aktier i CTC Media, vilket motsvarar 38,1% av bolagets totala utfärdade och utestående aktier. Koncernen förväntar sig därför att motta cirka 8 miljoner amerikanska dollar i utdelning från CTC Media den 31 mars 2012 eller omkring detta datum. Koncernen förväntar sig att motta utdelningar om totalt cirka 31 miljoner amerikanska dollar under 2012.

CTC Media betalade ut totalt 130 miljoner amerikanska dollar i utdelning under 2011, uppdelat i fyra kvartalsutdelningar, och koncernen mottog därför totalt 49 miljoner amerikanska dollar i utdelning under året. Den minskade nivån av utdelning under 2012 återspeglar de ökade investeringar i programinnehåll och CTC Medias bredare utveckling som bolaget genomför och planerar att genomföra under året.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2012 klockan 12.30 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf