CTC Media tillkännager avsikt att ge utdelning under 2011

CTC Media tillkännager avsikt att ge utdelning under 2011

Stockholm
March 1, 2011
18.11 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), noterar att CTC Media, Inc. (CTC Media) idag har tillkännagivit sin avsikt att ge en sammanlagd kontant utdelning om 100 miljoner amerikanska dollar under 2011, uppdelad på en utbetalning varje kvartal. Den första utbetalningen uppgår till 0,16 amerikanska dollar per aktie, eller totalt cirka 25 miljoner amerikanska dollar, och har godkänts av CTC Medias styrelse. Denna utdelning kommer att betalas ut den 31 mars eller i nära anslutning till detta datum. Avstämningsdagen för denna utbetalning är den 1 mars 2011.

MTG innehar 60.008.800 aktier i CTC Media, vilket motsvarar 38,2% av de utfärdade och utestående aktierna i företaget. Koncernen förväntar sig därmed en utbetalning om 9,6 miljoner amerikanska dollar från CTC Media den 31 mars eller i nära anslutning till detta datum. Koncernen förväntar sig en sammanlagd utdelning om cirka 38,2 miljoner amerikanska dollar under 2011.

CTC Media betalade under 2010 ut fyra utdelningar om totalt 80 miljoner amerikanska dollar, varav en utdelning på 50 miljoner amerikanska dollar i det fjärde kvartalet. Koncernen mottog därmed utbetalningar på totalt 31 miljoner amerikanska dollar, 216 Mkr, under 2010.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern / Matthew HooperTel:  +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Bert WillborgTel:  +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se   

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2011 klockan 18.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf