CTC Media tillkännager avsikt att ge utdelning under 2011

mars 1 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), noterar att CTC Media, Inc. (CTC Media) idag har tillkännagivit sin avsikt att ge en sammanlagd kontant utdelning om 100 miljoner amerikanska dollar under 2011, uppdelad på en utbetalning varje kvartal. Den första utbetalningen uppgår till 0,16 amerikanska dollar per aktie, eller totalt cirka 25 miljoner amerikanska dollar, och har godkänts av CTC Medias styrelse. Denna utdelning kommer att betalas ut den 31 mars eller i nära anslutning till detta datum. Avstämningsdagen för denna utbetalning är den 1 mars 2011.

MTG innehar 60.008.800 aktier i CTC Media, vilket motsvarar 38,2% av de utfärdade och utestående aktierna i företaget. Koncernen förväntar sig därmed en utbetalning om 9,6 miljoner amerikanska dollar från CTC Media den 31 mars eller i nära anslutning till detta datum. Koncernen förväntar sig en sammanlagd utdelning om cirka 38,2 miljoner amerikanska dollar under 2011.

CTC Media betalade under 2010 ut fyra utdelningar om totalt 80 miljoner amerikanska dollar, varav en utdelning på 50 miljoner amerikanska dollar i det fjärde kvartalet. Koncernen mottog därmed utbetalningar på totalt 31 miljoner amerikanska dollar, 216 Mkr, under 2010.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×