CTC Media ger uppdatering om förväntad tidpunkt för transaktion

CTC Media ger uppdatering om förväntad tidpunkt för transaktion

Stockholm
March 29, 2016
15.40 CEST
MTG noterar dagens tillkännagivande från CTC Media, Rysslands ledande oberoende mediabolag av vilket MTG äger 38 procent, att CTC Media har erhållit en licens från Office of Foreign Assets Control, enhet inom det amerikanska finansdepartementet, för att fullborda den tidigare tillkännagivna sammanslagningen. Styrelsen i CTC Media håller för närvarande på att slutföra förberedelserna för sammanslagningen samt väntar på återbetalning av skatt från amerikanska Internal Revenue Service. CTC Media förväntar sig i nuläget att sammanslagningen kommer att vara fullbordad i början av andra kvartalet 2016. 

CTC Medias pressrelease finns på: http://www.ctcmedia.ru/press-center/releases. Aktier i CTC Media handlas på NASDAQ Global Select Market under symbolen ”CTCM”.

****

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2016 klockan 15.40 CET.

Ladda ned press filerna:
Release