CTC MEDIA FILING

CTC MEDIA FILING

Stockholm
May 15, 2006
08.00 CEST
FÅR INTE DISTRIBUERAS I USA, RYSSLAND, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB noterar att CTC Media, Inc. har registrerat en uppdaterad version av sitt S-1-dokument hos den amerikanska finansinspektionen, som inkluderar det föreslagna prisintervallet för försäljningen av CTC Medias stamaktier i en börsnotering. Detta preliminära prospekt kan hittas via www.sec.gov. MTG äger 43,1% av CTC Media.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf