Bolagsstämmotal Modern Times MTG AB

Bolagsstämmotal Modern Times MTG AB

Stockholm
May 14, 1998
13.00 CEST

BOLAGSSTÄMMOTAL MODERN TIMES MTG AB Sedan den 18 september förra året, så är MTG ett självständigt, börsnoterat bolag. Vi finns på två marknader; på Nasdaq i New York och på SBI-listan här i Stockholm. Börsnoteringen skedde samtidigt som de första mediasatsningarna inom, tidigare Kinnevik, firar tioårsjubileum. Det finns mao skäl att idag, kort reflektera över MTGs historia - och den finns till vissa delar beskriven i årsredovisningen som bland annat blivit uppmärksammad för sitt bildval. I genomsnitt startade vi 12 nya bolag och verksamheter per år under de första åtta åren, i stort sett inom alla mediasegment. Mao en entreprenörsinsats utan motsvarighet i svenskt näringsliv. Från dom första åren med en sällan skådad entusiasm och entreprenörsanda var det nödvändigt att mycket snabbt ta oss till nästa fas där vi fokuserar på resultat och lönsamhet. Detta är en process vi genomlevt de senaste åren med hårda neddragningar, besparingar och inte sällan uppsägningar. På snabb tid minskade vi antalet anställda med mer än 20 procent, antalet legala enheter har reducerats med fler än 30 företag och koncernen har fått i stort sett en hel ny struktur och i många fall en ny ledning. Detta har självklart varit en nödvändig men stundtals tråkig process med en del bråk och turbulens som är ofrånkomligt vid hårda rationaliseringar. Idag har MTG verksamheter i mer än 20 länder, runt 1.000 anställda inom 5 olika affärsområden och har ett viktigt mål för ögonen. Att snarast möjligt uppnå lönsamhet och därigenom öka värdet för MTGs aktieägare. Jag anser att årets första kvartalsrapport visar att MTG är på rätt väg. Vi har ökat omsättningen med 25 procent och minskat förlusterna med mer än 80 miljoner kronor mot samma period förra året. De flesta verksamheterna går enligt plan eller bättre än planerat. T.ex. har TV- Shop lyckats vända förra årets negativa resultat och är nu återigen lönsamt. Våra verksamheter i Baltikum - där för övrigt svenska staten genom SwedFund är delägare - går också mycket bra. Detsamma gäller för TV3 i Sverige och Norge, ViaSat, hela Media Services och inte minst Metro. Däremot har vi haft problem med de reklamfinansierade TV-kanalerna i Danmark där försäljningen släpat efter. Problem som jag bedömer nu är avklarade och förhoppningen är att vi ska hämta tillbaka en del av det vi förlorat under resterande del av året. Självklart har storstrejken i Danmark fått kortsiktiga, negativa effekter. Förlusterna i de så kallade nischkanalerna, ZTV, TV6 och 3+ som blev besvärande höga under förra året har vi, som tidigare aviserats, satt in olika åtgärder för att komma till rätta med och kraftigt reducerat kostnaderna. MTG är idag indelat i fem olika affärsområden. Fri-TV-divisionen består att TV3 för fem länder, 3+ och ZTV samt vår ägarandel i TV4 . De olika kanalerna opereras från huvudkontoret i London som idag, vågar jag påstå, har ett starkare management än någonsin. Det består av människor som kommer från olika länder och kontinenter men med det gemensamt att de har en mångårig erfarenhet från just den kommersiella TV-industrin. TV3 går bra i samtliga länder utom Danmark. TV6 är flyttad till betal-TV-divisionen och 3+ och ZTV har omformats för att snabbare ge positivt resultat. Betal-TV-divisionen har under Hans-Holger Albrecht ledning lyckats - trots konkurrenssituationen - växa med 35 procent sedan lanseringen av ViaSats nya produktsortiment i september förra året. ViaSat - som är Europas tredje största SMS-operatör administrerar idag nästan 2 miljoner TV-hushåll. Publishing som är affärsområdet för bl.a. Metro fortsätter att växa aggressivt men med ökad lönsamhet. Sedan i februari finns Metro i tre europeiska städer; Stockholm, Göteborg och Prag. Vår avsikt är att under året lansera Metro i ytterligare länder. Bland annat i Ungern där Budapest lanseras i höst. Metro Stockholm, som dagligen når över 600.000 läsare, har förlängt sitt distributionsavtal med SL till slutet av år 2005. Igår annonserade vi också att MTG förvärvat Finanstidningen. En framstående tidning med starkt varumärke som dessutom verkar i en del av mediasektorn, finans och ekonomi, där vi ser den starkaste tillväxten just nu. Radio som omfattar Sveriges största kommersiella nätverk Rix, det börsnoterade P4 i Norge (och Sydafrika) samt Power i Stockholm, Göteborg och Oslo. Affärsområdet har en stark tillväxt. Omsättningen ökade 60 procent första kvartalet i år mot samma period förra året. Det har dock tagit betydligt längre tid än förväntat att övertyga svenska annonsörer om radions genomslagskraft. För att tillvarata den starka annonskonjunkturen för radio har vi anställt c:a 40 nya säljare till verksamheterna i Sverige. Electronic Retailing som bland annat omfattar TV-Shop hade stora problem förra året. Efter neddragningar och omförhandlingar av i stort sett samtliga avtal, kombinerat med ett bättre produktsortiment, har vi lyckats vända förra årets förlust till vinst under första kvartalet. TV-Shop, som dagligen kommunicerar med över 100 miljoner europeiska konsumenter bedriver idag verksamhet i 21 länder. Media Services Det affärsområde som omfattar flera olika företag som har det gemensamt att de ofta levererar produkter för andra mediaföretag fortsätter att gå bra. Jag vill peka t.ex. på produktionsbolaget Strix, som för två år sedan gick med förlust, som nu har lyckats producera SVT:s största tittarsuccé, Robinsson, TV4s fredagssuccé På Rymmen samt flera andra framgångsrika TV-produktioner för andra TV-kanaler. Filmbolaget Spice/Sonet, som idag är Sveriges största filmproducent, ligger bakom succéer som t.ex. Jägarna, Glasblåsarnas barn, Jönssonligan och filmen om mordet på Olof Palme, Sista kontraktet. På den internationella filmmarknaden har vi MTG Media Properties som är ett New Yorkbaserat filmrättighetsbolag med fler än 350 filmtitlar som vi förvaltar. SDI, Subtitling and Dubbing International är sannolikt världsledande inom textning och dubbning av filmer och TV-program och slutligen Nordic Artist som är Sveriges ledande, privata leverantör av evenemang med klassisk musik. Det kan vara värt att notera att sammanlagt har aktieägarna, dvs Kinnevik, investerat i storleksordningen 2 miljarder kronor i MTG. Med dagens börsvärde på c:a 5 miljarder har alltså investering redan åtta månader efter börsintroduktionen mer än fördubblats. Jag ser med tillfredsställelse på kursutvecklingen som sedan årsskiftet varit gynnsam mot våra aktieägare. Tack för ordet! 1998-05-14 Pelle Törnberg Verkställande Direktör För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309- 9158 www.mtg.se MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00190/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer