Bolagsstämma

maj 16 2002

BOLAGSSTÄMMA

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, meddelade
idag att alla förslag till dagens ordinarie bolagsstämma i Stockholm
godkändes.

Till ordinarie revisor valdes Carl Lindgren. Till revisorssuppleant
valdes Björn Flink I enlighet med det optionsprogram som antogs på den
extra bolagsstämman den 16 februari 2001, bemyndigade bolagsstämman
styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa ordinarie bolagsstämma emittera skuldförbindelser förenade med
högst 127.476 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i
bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen.
Skälen till beslutet är att säkerställa fullgörande av
optionsutfästelser enligt ovan nämnda optionsprogram samt att täcka
administrativa kostnader och sociala avgifter eller motsvarande skatter
som kan uppkomma med anledning av programmet.

För ytterligare information, besök
www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller
kontakta:
Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8
562 000 50
Investerar- & press-relationer tel +44 20 7321
5010

Modern Times Group MTG AB består av sex affärsområden: Viasat
Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länderoch new media – text-
TV, Everyday interaktiv TV, internet- och mobilportal), Radio ( lokala
och nationella nätverk i fem länder), Publishing (affärsnyheter och
informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och
logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios
(innehållsproduktion och rättighetsbibliotek).

MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista
(symbolerna MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York
(symbolen MTGNY).


Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/16/20020516BIT00770/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/16/20020516BIT00770/wkr0002.pdf

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×