Bolagsstämma

Bolagsstämma

Stockholm
May 16, 2002
13.47 CEST

BOLAGSSTÄMMA Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, meddelade idag att alla förslag till dagens ordinarie bolagsstämma i Stockholm godkändes. Till ordinarie revisor valdes Carl Lindgren. Till revisorssuppleant valdes Björn Flink I enlighet med det optionsprogram som antogs på den extra bolagsstämman den 16 februari 2001, bemyndigade bolagsstämman styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma emittera skuldförbindelser förenade med högst 127.476 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen. Skälen till beslutet är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt ovan nämnda optionsprogram samt att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter eller motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av programmet. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Investerar- & press-relationer tel +44 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sex affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länderoch new media - text- TV, Everyday interaktiv TV, internet- och mobilportal), Radio ( lokala och nationella nätverk i fem länder), Publishing (affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/16/20020516BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/16/20020516BIT00770/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer