Bolagsstämma

Bolagsstämma

Stockholm
May 15, 2003
12.18 CEST

BOLAGSSTÄMMA Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, meddelade idag att dagens ordinarie bolagsstämma i Stockholm omvalde Asger Aamund, David Chance, Lars-Johan Jarnheimer, Stig Nordin och Pelle Törnberg som styrelseledamöter. Cristina Stenbeck valdes in som ny styrelseledamot. Lars Träff omvaldes som bolagets revisor och till revisorssuppleant omvaldes Erik Åström. Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning betalas ut för 2002 i enlighet med styrelsens förslag. Bolagstämman beslutade att godkänna den nuvarande processen för nominering av styrelseledamöter. En ordförande från den grupp av större aktieägare med ansvar att nominera styrelseledamöter kommer att tillkännages före årets slut. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes David Chance till styreselordförande. David Chance har varit styrelseledamot i MTG sedan 1998, och är även styrelseledamot i InterTrust Inc och Granada Media Group plc. Han har tidigare varit vice VD för det engelska satellit TV-bolaget BskyB. Cristina Stenbeck är vice ordförande i Metro International. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion, publishing samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri- TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom produktion av reality-TV. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, och som ADR:s på Nasdaq National Market under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00630/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer