Bolagsstämma

maj 15 2003

BOLAGSSTÄMMA

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, meddelade
idag att dagens ordinarie bolagsstämma i Stockholm omvalde Asger Aamund,
David Chance, Lars-Johan Jarnheimer, Stig Nordin och Pelle Törnberg som
styrelseledamöter. Cristina Stenbeck valdes in som ny styrelseledamot.
Lars Träff omvaldes som bolagets revisor och till revisorssuppleant
omvaldes Erik Åström.

Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning betalas ut för 2002 i
enlighet med styrelsens förslag.

Bolagstämman beslutade att godkänna den nuvarande processen för
nominering av styrelseledamöter. En ordförande från den grupp av större
aktieägare med ansvar att nominera styrelseledamöter kommer att
tillkännages före årets slut.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes David
Chance till styreselordförande. David Chance har varit styrelseledamot i
MTG sedan 1998, och är även styrelseledamot i InterTrust Inc och Granada
Media Group plc. Han har tidigare varit vice VD för det engelska
satellit TV-bolaget BskyB. Cristina Stenbeck är vice ordförande i Metro
International.

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller
kontakta:
Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50
Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010

Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat
medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion,
publishing samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den
största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri-
TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största
kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare
inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom
produktion av reality-TV.

Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM
Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, och som ADR:s
på Nasdaq National Market under symbolen MTGNY.


Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00630/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00630/wkr0002.pdf

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×