BOLAGSSTÄMMA

BOLAGSSTÄMMA

Stockholm
May 12, 2004
11.50 CEST

BOLAGSSTÄMMA Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att dagens ordinarie bolagsstämma omvalde Asger Aamund, David Chance, Lars-Johan Jarnheimer, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelseledamöter. Nick Humby och David Marcus valdes in som nya styrelseledamöter. Nick Humby, född 1957, har en lång och framgångsrik karriär på ledande finansposter i media- och sportindustrin. Nick Humby utsågs 2002 till finansdirektör för Manchester United, en av världens mest framgångsrika idrottsklubbar. Han var tidigare finansdirektör och Chief Operating Officer för Pearson Television. Nick Humby sitter i styrelsen för The Ambassador Theatre Group. David Marcus har en betydande internationell erfarenhet som fondförvaltare. Han är grundare och VD för rådgivningsfirman M2 Capital. Han grundade och var VD för Marcstone Capital Management. Han har även varit portföljansvarig och vice VD på Franklin Mutual Advisers. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning betalas ut för 2003. Bolagsstämman beslutade att godkänna att nomineringsarbetet för att ta fram ett förslag till styrelse inför bolagsstämman 2005 leds av Cristina Stenbeck som ordförande för nomineringsgruppen. Nomineringsgruppen kommer att bildas under hösten i samråd med minst tre större aktieägare och gruppens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2004. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes David Chance till styrelsens ordförande. Det konstituerande styrelsemötet utsåg även en revisions-kommitté och en ersättnings-kommitté. Nick Humby utsågs till ordförande i revisionskommittén och David Marcus utsågs till medlem av kommittén. Asger Aamund utsågs till ordförande i ersättningskommittén, David Chance och Cristina Stenbeck utsågs till medlemmar av kommittén. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Henrik Persson, IR och Press tel +44 (0) 7747 822 406 Matthew Hooper, IR och Press tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB är ett internationellt medieföretag med verksamheter i mer än 30 länder. Den huvudsakliga verksamheten är fri- och betal-TV i Skandinavien, Baltikum, Ungern och ryssland. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri-TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom produktion av reality-TV. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/12/20040512BIT20250/wkr0006.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0006.pdf