Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009

Stockholm
February 11, 2010
01.00 PM CET

11 februari 2010 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag sitt resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2009. Höjdpunkter fjärde kvartalet • Försäljningen ökade med 6% till 4.076 (3.845) Mkr och ökade med 4% exklusive valutakursförändringar • Försäljningen för Fri-TV Skandinavien ökade med 7% till 1.160 (1.083) Mkr och med 4% exklusive valutakursförändringar • Antalet premiumabonnenter inom Betal-TV Norden ökade med 21.000 netto under kvartalet – en ökning med 9% till 823.000 jämfört med föregående år • Rörelseresultatet ökade till 624 (615) Mkr, exklusive resultatandelar från intressebolag och engångsposter • Rörelseresultatet uppgick till SEK -2.627 (746) Mkr inklusive resultatandelar från intressebolag om 101 (131) Mkr och engångsposter om -3.352 (-) Mkr främst hänförliga till nedskrivningen av goodwill i Nova Televizia • Resultatet före skatt uppgick till -2.722 (647) Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till -2.845 (528) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -43,36 (7,50) kronor Höjdpunkter helåret • Försäljningen ökade med 8% till 14.173 (13.166) Mkr och ökade med 3% exklusive valutakursförändringar • Rörelseresultatet uppgick till 1.654 (1.947) Mkr, exklusive resultatandelar från intressebolag och engångsposter • Rörelseresultatet uppgick till SEK -1.428 (3.671) Mkr inklusive resultatandelar från intressebolag om 270 (651) Mkr och engångsposter om -3.352 (1.074) Mkr • Resultatet före skatt uppgick till -1.625 (3.610) Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till -2.008 (2.927) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -30,86 (43,25) kronor • Styrelsen kommer att föreslå en ökad utdelning på 5,50 (5,00) kronor per aktie Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”Vi har genererat en fortsatt god försäljningstillväxt och försäljningen i det fjärde kvartalet och helåret 2009 är den högsta vi någonsin har redovisat, trots den ekonomiska recessionen och nedgången på reklammarknaderna i Europa. Vi kan även redovisa en vinstökning från den löpande verksamheten till en rekordhög nivå för det fjärde kvartalet, vilket återspeglar vår pågående strävan att balansera selektiva investeringar för den långsiktiga affärsutvecklingen, med låga kostnader och en effektiv verksamhetsstruktur. Som tidigare meddelat har vi skrivit ned värdet på några av våra tillgångar på tillväxtmarknaderna, men resultatet för den löpande verksamheten var bättre än vad vi hade väntat oss och bättre än vad våra konkurrenter har redovisat. Resultatet visar tydligt nyttan med en integrerad affärsmodell när det gäller TV-verksamhet. Vi har inte bara ökat våra tittartidsandelar under det gångna året genom väl avvägda programinvesteringar och kanallanseringar, vi har också ökat våra marknadsandelar och stärkt mediehuset Viasats konkurrenskraft på de marknader där vi är verksamma. Verksamheterna Fri-TV Skandinavien, Betal-TV Norden, Betal-TV Tillväxtmarknader och Internet Retailing kunde alla redovisa försäljningstillväxt och högre vinster för 2009 än 2008, medan fri-TV-verksamheten på tillväxtmarknaderna åter visade lönsamhet i det fjärde kvartalet. Fri-TV-verksamheten i Skandinavien kunde också uppvisa en ökad försäljningstillväxt för det fjärde kvartalet, och antalet premiumabonnenter i betal-TV-verksamheten i Norden ökade med 9% under året. Verksamhetens resultat, goda kassaflöden samt en stark och flexibel finansiell ställning gör sammantaget att vi föreslår en ökad utdelning, vilket tydliggör vår avsikt att skapa avkastning för våra aktieägare.” Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen: Internationellt: +44 (0)20 7136 2052 Sverige: +46 (0)8 5051 3785 USA: +1 212 444 0481 Kod för åtkomst av telekonferensen: 6430880 För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se. En återuppspelningsfunktion finns tillgänglig i sju dagar efter telefonkonferensen. Använd följande nummer för att ta del av uppspelningsfunktionen: Internationellt: +44(0) 20 7111 1244 Sverige: +46 (0)8 5051 3897 USA: +1 347 366 9565 Uppspelningskoden är: 6430880# *** För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Mathias Hermansson, finanschef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker: Matthew Hooper / Oscar Hyléen Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor: Bert Willborg Tel: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf