BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004

Stockholm
February 16, 2005
13.00 CET

Stockholm den 16 februari 2005 - Modern Times Group MTG AB (“MTG”) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB) avger idag sitt preliminära resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2004. HÖJDPUNKTER FJÄRDE KVARTALET •Försäljningen steg med 12% till 1.943 (1.731) Mkr •Försäljningen för TV3 Skandinavien steg med 16% till 678 (583) Mkr •Nettoökningen av digitala premiumabonnenter uppgick till 52 000 •Rörelseresultatet uppgick till 246 (249) Mkr, inklusive nedskrivningen på 66 Mkr i Modern Entertainment •Resultatet efter skatt uppgick till 106 (163) Mkr •Resultatet per aktie uppgick till 1,60 (2,45) kronor HÖJDPUNKTER HELÅRET 2004 •Försäljningen steg med 8% till 6.836 (6.311) Mkr •Försäljningen för TV3 Skandinavien steg med 14% till 2.293 (2.007) Mkr •Rörelseresultatet ökade med 6% till 573 (542) Mkr, exklusive nettovinsten på 381 Mkr från försäljningen av SDI Media. Resultatet är koncernens bästa resultat genom tiderna •Resultatet efter skatt ökade till 654 (289) Mkr •Resultatet per aktie ökade till 9,85 (4,36) kronor Hans-Holger Albrecht, MTGs VD och koncernchef, kommenterade: ”Vi har under 2004 levererat det högsta rörelseresultatet i bolagets historia, trots att det har varit ett år med betydande investeringar och ökad konkurrens. Fjärde kvartalets nettoökning av digitala premiumabonnenter var samtidigt det högsta vi har haft efter digitaliseringen av Viasat-plattformen år 2000.” ”I linje med vår uttalade strategi för TV- och radioverksamheterna i Skandinavien och Central- och Östeuropa har vi investerat i programutbudet för våra fri-TV-kanaler, i nya sport-, film- och dokumentärkanaler för att ytterligare stärka vårt betal-TV-utbud, implementeringen av en ny säker krypteringsteknik för att eliminera piratverksamheten på vår plattform samt i samarbetet för att utveckla den svenska radiomarknaden. Vi har även ökat våra ägarandelar i våra kärninnehav i radio- och TV-verksamheter i Norge respektive Ryssland.” ”Denna utveckling har gjort det möjligt för oss att vinna marknadsandelar och har redan börjat ge utdelning i form av ökad försäljningstillväxt. Dessutom har vi positionerat oss väl för att i framtiden skapa goda marginaler genom vår effektiva och flexibla verksamhetsstruktur. Vi fortsätter att lansera nya kanaler i nya territorier och nätverk, vi drar nytta av fördelarna av digitaliseringen på våra hemmamarknader samt den snabba utvecklingen av TV-marknaderna i Östeuropa.” För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mia Brunell, Finanschef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, IR & Pressansvarig tel: +44 (0) 7768 440 414

Ladda ned press filerna:
wkr0010.pdf