Beslut vid extra bolagsstämma i MTG

Beslut vid extra bolagsstämma i MTG

Stockholm
January 30, 2024
16.30 CET
Dagens extra bolagsstämma i Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") beslutade bl.a. om överlåtelse av B-aktier till säljarna av PlaySimple Games Private Limited (”PlaySimple”) samt överlåtelse av B-aktier på reglerad marknad eller genom accelererade bookbuilding-förfaranden.

Beslut om överlåtelse av egna B-aktier Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om:

  • Överlåtelse av högst 6 194 343 egna B-aktier till säljarna av PlaySimple med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätten att erhålla B-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma säljarna av PlaySimple (eller en eller flera entiteter som kontrolleras eller utses av sådana säljare). B-aktierna ska överlåtas senast den 31 januari 2026. B-aktierna ska överlåtas antingen vederlagsfritt eller mot betalning, i enlighet med villkoren i aktieöverlåtelseavtalet beträffande MTGx Gaming Holding ABs förvärv av aktier i PlaySimple och det tillhörande investeringsavtalet.
  • Överlåtelse av högst 6 194 343 B-aktier på reglerad marknad eller genom accelererade bookbuilding-förfaranden med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för det fall aktierna inte överlåts på de villkor som framgår av punkten ovan. Överlåtelser på reglerad marknad får ske senast före nästa årsstämma och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelser genom accelererade bookbuilding-förfaranden får ske senast den 30 april 2026 och till ett pris som fastställs genom accelererade bookbuilding-förfaranden. Rätten att förvärva B‑aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de investerare som är villiga att förvärva aktier genom accelererade bookbuilding-förfaranden på marknadsmässiga villkor.

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut och sammanställning av poströster

Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive en sammanställning av inkomna poströster, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.mtg.com.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.