Avtal för distribution av Metro i Rom

Avtal för distribution av Metro i Rom

Stockholm
April 19, 2000
16.32 CEST

AVTAL FÖR DISTRIBUTION AV METRO I ROM Modern Times Group MTG AB meddelade i dag att Metro International tecknat distributionsavtal för Rom. Detta stärker ytterligare Metros närvaro i Europa där lansering av tidningen skedde i Zürich och Newcastle tidigare i år. Takten för expansionen av den gratisdistribuerade och annonsfinansierade tidningen Metro utomlands är fortsatt hög. I Rom har Metro skrivit distributionsavtal med transportföretaget Cotral, som opererar tunnelbana och pendeltåg i Rom och dess förorter. Distributionsavtalet gör Metro tillgänglig i kollektivtrafiken i Rom, med 240 miljoner passagerare i tunnelbanan 1999, och 35 miljoner med pendeltågen. Till chefredaktör har utsetts Fabrizio Paladini, som för närvarande arbetar som nyhetschef på Il Messaggero i Rom. Metros utgivning startade i Stockholm 1995. Två år senare kom den första utlandsetableringen, i Prag. Under 1998 tillkom Budapest och Göteborg. I fjol skedde lansering i Holland, Helsingfors och Malmö. I år har tidningen startat i Santiago, Chile, och Philadelphia, Pennsylvania i USA, de första utgåvorna utanför Europa, och i Newcastle, England och i Zürich, Schweiz. Igår meddelade styrelsen för Modern Times Group MTG AB att beslut fattats om att föreslå den ordinarie bolagsstämman den 25 maj att dela ut samtliga aktier i Metro International SA till aktieägarna i MTG. Metro International inkluderar Metro i Stockholm, Göteborg Malmö, i Helsingfors, Prag, Budapest, Holland, Newcastle, Zürich, Santiago och Philadelphia, samt kontraktet för Rom. För ytterligare information, v g kontakta Jens Torpe, vice VD Metro International, tel +44 171 408 02 30. Modern Times Group MTG AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/19/20000419BIT01140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/19/20000419BIT01140/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer