Återköp av aktier i MTG under vecka 32, 2022 – återköpsprogrammet avslutat

Återköp av aktier i MTG under vecka 32, 2022 – återköpsprogrammet avslutat

Stockholm
August 15, 2022
16.00 CEST
Under vecka 32 (endast 8 augusti 2022) har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 11 459 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare. Återköpsprogrammet avslutades den 8 augusti 2022 och totalt 2 155 553 aktier av serie B för ett totalt belopp om cirka 200 miljoner kronor har återköpts under programmets löptid. I och med avslutningen av detta återköpsprogram har MTG nu uppfyllt sitt mål att återföra minst 40% av nettolikviden från avyttringen av ESL Gaming till koncernens aktieägare.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 018 414 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 200 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 17 juni 2022. Återköpsprogrammet löpte under perioden 20 juni 2022 – 8 augusti 2022 och genomfördes i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Syftet med återköpsprogrammet har varit att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom att återköpta aktier dras in.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (kronor) Totalt dagligt transaktionsvärde(kronor)
8 augusti 2022 11 459 103,5194 1 186 228,80
SCROLL FOR MORE

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgick MTG:s innehav av egna aktier per den 8 augusti 2022 till 3 514 301 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgick per den 8 augusti till 135 089 808.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Buyback Appendix SWE Week 32