Återköp av aktier i MTG under vecka 23, 2022 – återköpsprogrammet avslutat

Återköp av aktier i MTG under vecka 23, 2022 – återköpsprogrammet avslutat

Stockholm
June 16, 2022
12.34 CEST
Under vecka 23 (endast 7 juni 2022) har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 17 315 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000412371) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och att optimera bolagets kapitalstruktur. Återköpsprogrammet avslutades den 7 juni 2022 och totalt 1 053 868 aktier av serie B för ett totalt belopp om cirka 117 miljoner kronor har återköpts under programmets löptid.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 5 072 282 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 125 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löpte under perioden 2 maj 2022 – 7 juni 2022 och genomfördes i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet var att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (kronor) Totalt dagligt transaktionsvärde(kronor)
7 juni 2022 17 315 111,7912 1 935 664,63
SCROLL FOR MORE

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Morgan Stanley Europe SE för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgick MTG:s innehav av egna aktier per den 7 juni 2022 till 1 358 748 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgick per den 7 juni till 117 015 055.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Buyback Appendix SWE Week 23