Återköp av aktier i MTG under vecka 22, 2022

Återköp av aktier i MTG under vecka 22, 2022

Stockholm
June 7, 2022
19.30 CEST
Under perioden 30 maj – 3 juni 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 228 710 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000412371) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 5 072 282 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 125 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 maj 2022 – 7 juni 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att uppfylla åtagandet att återföra pengar till aktieägare och att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (kronor) Totalt dagligt transaktionsvärde(kronor)
30 maj 2022 52 298 114,2914 5 977 211,64
31 maj 2022 24 077 114,5762 2 758 651,17
1 juni 2022 26 461 116,1228 3 072 725,41
2 juni 2022 45 793 113,6441 5 204 104,27
3 juni 2022 80 081 112,8361 9 036 027,72
SCROLL FOR MORE

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Morgan Stanley Europe SE för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 3 juni 2022 till 1 341 433 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 117 015 055.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Buyback Appendix SWE Week 22