Återköp av aktier i MTG under vecka 20, 2024 och slutförande av återköpsprogram

Återköp av aktier i MTG under vecka 20, 2024 och slutförande av återköpsprogram

Stockholm
May 16, 2024
17.40 CEST
Under perioden 13 maj till 15 maj 2024 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 143 365 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört. Detta avslutar det återköpsprogram som löpte mellan den 24 april och 15 maj 2024.

Återköpen är en del av det avslutade återköpsprogram om maximalt 3 179 549 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 100 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 24 april 2024. Återköpsprogrammet löpte från den 24 april 2024 och fram till 15 maj 2024 och genomfördes i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
13/05/2024 39 539 96,2840 3 806 973,08
14/05/2024 41 434 94,3816 3 910 607,21
15/05/2024 62 392 97,3180 6 071 864,66
SCROLL FOR MORE

Samtliga förvärv genomfördes på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 15 maj 2024 till 4 075 434 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 131 668 727.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR

Direkt: +46 73 661 8488 anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Buyback Appendix SWE Week 20