Återköp av aktier i MTG under vecka 19, 2024

Återköp av aktier i MTG under vecka 19, 2024

Stockholm
May 14, 2024
18.00 CEST
Under perioden 6 maj till 10 maj 2024 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 86 276 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 3 179 549 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 100 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 24 april 2024. Återköpsprogrammet löper från den 24 april 2024 och fram till 15 maj 2024 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
06/05/2024 24 335 94,4189 2 297 683,93
07/05/2024 12 349 94,3431 1 165 042,94
08/05/2024 25 999 95,3384 2 478 703,06
09/05/2024
10/05/2024 23 593 95,6367 2 256 356,66
SCROLL FOR MORE

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 10 maj 2024 till 3 932 069 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 131 668 727.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR

Direkt: +46 73 661 8488 anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Buyback Appendix SWE Week 19