Återköp av aktier i MTG under vecka 18, 2024

Återköp av aktier i MTG under vecka 18, 2024

Stockholm
May 7, 2024
18.00 CEST
Under perioden 29 april till 3 maj 2024 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 124 487 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 3 179 549 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 100 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 24 april 2024. Återköpsprogrammet löper från den 24 april 2024 och fram till 15 maj 2024 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
29/04/2024 48 051 94,6305 4 547 090,16
30/04/2024 11 243 94,5186 1 062 672,62
01/05/2024
02/05/2024 24 049 94,3650 2 269 383,89
03/05/2024 41 144 94,1869 3 875 225,81
SCROLL FOR MORE

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 3 maj 2024 till 3 845 793 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 131 668 727.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR

Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Buyback Appendix SWE Week 18