ÅTERBETALNING AV KONVERTIBLA SKULDEBREV PÅ 120 MILJONER EURO

ÅTERBETALNING AV KONVERTIBLA SKULDEBREV PÅ 120 MILJONER EURO

Stockholm
June 15, 2006
12.15 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att bolaget har återbetalat sina konvertibla skuldebrev på sammanlagt 120 miljoner euro, främst med medel från den befintliga kassan. De konvertibla skuldebreven förfaller idag och hade en konverteringskurs på 385,97 kronor. Inga skuldebrev har konverterats av skuldebrevens innehavare. MTG har också betalat den sista räntebetalningen på 6,6 miljoner euro, för tolvmånadersperioden som slutade 15 Juni 2006.

Den 31 mars 2006 hade MTG 4.860 miljoner kronor i likvida medel, bestående av den femåriga kreditfaciliteten på 3.500 miljoner kronor, vilken kan utnyttjas i olika valutor, samt av gruppens likvida medel på 1.260 miljoner kronor. I slutet på det första kvartalet 2006 hade MTG en nettokassa på 70 miljoner kronor och bolaget hade inte utnyttjat kreditfaciliteten. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf