Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014

Stockholm
April 7, 2015
08.00 CEST
MTG har publicerat sin årsredovisning för 2014. Både den engelska och svenska versionen av årsredovisningen finns tillgängliga på MTGs hemsida på www.mtg.com. 

***

Frågor?www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz 46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke 46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2014 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release