Ang. arbetsskador hos hrr d-r-kt-rer. I massmedierna

Ang. arbetsskador hos hrr d-r-kt-rer. I massmedierna

Stockholm
January 11, 2001
22.19 CET

ANG. ARBETSSKADOR HOS HRR D-R-KT-RER. I MASSMEDIERNA Den medicinska arbets- och hälsomiljön för ledande befattningshavare inom massmedia dryftas f.n. i mediala kretsar i k. Huvudstaden. Vår direktör, hr doktor Hans-Holger Albrecht, har av representanter för nämnda kretsar (se ovan) kontaktas för ett uttalande i nämnda fråga. [REMOVED GRAPHICS] Vår direktör och doktor Hans-Holger Albrecht Hr A., härstädes, låter efter moget övervägande, följd av närmare eftertanke och ett flertal överläggningar med sin personliga sekreterare frkn Marita Asp, meddela att han, trots ärliga försök, ännu ej kunnat belägga sitt innehav av några symptom å utbrändhet såsom aggressivitet, fördömande av andras förlustelser, personfixering, ovilja mot högre makt (aktieägare etc.), allmän retlighet eller ens hörande av röster från icke närvarande personer. Hr A. nödgas därför att dementera ovanstående rykten för egen räkning. Vid kontakt telefonledes med sin ordförande, hr Jan Hugo Stenbeck (tidigare alias Goss. Ruda), lät denne meddela att han var mer solbränd än utbränd, då han befinner sig å sin årliga fiskesemester vid det Karibiska havet. Han stödde hr A:s slutsats att sådana problem uppstå å gr. a. förhållande inom enskilt bolag och ej må vara generella för industrin som sådan. Dylika symptom uppträda här endast vissa morgnar, fortsatte hr S., och då ej som följd av arbete utan av dess raka motsats. Ty i detta hav är romstinnhet ej enbart en tidvis förekommande s. k. kondition hos den fiskade utan även hos de fiskande. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT01030/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer