Ändringar i rysk medielagstiftning

Ändringar i rysk medielagstiftning

Stockholm
October 15, 2014
17.15 CEST
De föreslagna förändringarna i den ryska medielagstiftningen har nu antagits, efter att den ryska presidenten har signerat lagen. Förändringarna sänker den tillåtna gränsen för det sammanlagda utländska ägandet i ryska medieföretag från 50 procent direkt ägande till 20 procent direkt eller indirekt ägande och gäller både nuvarande och framtida ägarstrukturer. Lagstiftningen kommer att träda i kraft den 1 januari 2016. Lagstiftningen om ryska ägares innehav genom utländska ägarstrukturer gäller från och med januari 2017. 

Denna förändring påverkar Rysslands ledande oberoende medieföretag, CTC Media Inc, av vilket MTG äger 37,9 procent, eftersom det är registrerat och noterat i USA och det direkt eller indirekt äger 100 procent av aktierna i en rad ryska företag som framförallt bedriver TV-underhållningsverksamhet i Ryssland. Förändringen påverkar också MTGs ägande i dess egna underhållningskanaler som är tillgängliga på en rad ryska kabel- och satellit-TV-nätverk och dess aktieägande i satellit-TV-plattformen Raduga.

Se dagens tillkännagivande från CTC Media (www.ctcmedia.ru/) kring lagändringen samt vilka åtgärder som vidtagits av CTC Media. MTG arbetar även med oberoende finansiella och juridiska rådgivare kring vilka åtgärder som kommer att vidtas för koncernens ryska investeringar och verksamheter, samt rådgör med andra internationella mediebolag och investerare som påverkas av lagstiftningen.

Det här är självfallet en mycket komplex situation, och vi arbetar nära både ledningen i de lokala bolagen och våra rådgivare för att undersöka våra alternativ framöver. Det är för tidigt att ha lösningar för vart och ett av de påverkade bolagen, men vi undersöker en rad olika möjliga åtgärder. Dessa underhållningsbolag har byggts upp under 20 år, och kanalerna är bland de mest populära i Ryssland, så vi kommer att göra allt vi kan för skydda samtliga intressenters intressen.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

****

Frågor?www.mtg.comFacebookfacebook.com/MTGABTwitter@mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2014 klockan 17.15 CET.

Ladda ned press filerna:
Release