ÄNDRAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I MODERN TIMES GROUP MTG AB

ÄNDRAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I MODERN TIMES GROUP MTG AB

Stockholm
August 31, 2023
18.00 CEST
Modern Times Group MTG AB (MTG) meddelar idag att per den 31 augusti 2023 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 131 668 727, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 136 579 685.

Den 17 maj 2023 beslutade årsstämman i MTG att minska aktiekapitalet med 32 600 000 kr genom indragning av 6 520 000 B-aktier som återköpts inom ramen för MTGs återköpsprogram under perioden mellan 20 juni 2022 och 26 april 2023. Minskningen av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier godkändes av gällande myndigheter och slutfördes under augusti 2023.

Per den 31 augusti 2023 uppgår därför antalet aktier och röster i MTG till 131 668 727 aktier och 136 579 685 röster. Det totala antalet aktier består av 545 662 A-aktier, 124 798 722 B-aktier och 6 324 343 C-aktier.

Per den 31 augusti 2023 innehar MTG 6 324 343 C-aktier och 559 251 B-aktier i eget förvar. MTG kan inte företräda dessa aktier vid bolagsstämma i bolaget.

Informationen är sådan som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-31 18:00 CET.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release