ÄNDRAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I MODERN TIMES GROUP MTG AB

ÄNDRAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I MODERN TIMES GROUP MTG AB

Stockholm
June 30, 2023
18.00 CEST
STOCKHOLM, 30 juni 2023 — Modern Times Group MTG AB (MTG) meddelar idag att det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 138 188 727, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 143 099 685 per den 30 juni 2023.

Den 17 maj 2023 beslutade årsstämman i MTG om en riktad emission av B-aktier till säljarna av Ninja Kiwi, i syfte att betala tilläggsköpeskillingar. Antalet B-aktier som emitterats till säljarna av Ninja Kiwi uppgår till 4 152 787 aktier. Antalet aktier i MTG efter nyemissionen uppgår således totalt till 138 188 727 aktier.

Per den 30 juni 2023 uppgår antalet aktier och röster i MTG till 138 188 727 aktier och 143 099 685 röster. Det totala antalet aktier består av 545 662 A-aktier, 131 318 722 B-aktier och 6 324 343 C-aktier.

Per den 30 juni 2023 innehar MTG 6 324 343 C-aktier och 7 079 251 B-aktier i eget förvar. MTG kan inte företräda dessa aktier vid bolagsstämma i bolaget.

Årsstämman i MTG den 17 maj 2023 beslutade även om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 6 520 000 egna B-aktier som återköpts av MTG under perioden mellan 20 juni 2022 och 26 april 2023. Bolagsverkets tillstånd att verkställa minskningen av aktiekapitalet förväntas erhållas i augusti 2023.

Informationen är sådan som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-30 18:00 CET.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release