AKTIEÄGARE FÖRESLÅR OMVAL AV PELLE TÖRNBERG TILL STYRELSELEDAMOT

AKTIEÄGARE FÖRESLÅR OMVAL AV PELLE TÖRNBERG TILL STYRELSELEDAMOT

Stockholm
February 13, 2007
13.11 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag, å valberedningens vägnar, att aktieägare vilka sammantaget representerar mer än 50% av rösterna i MTG och innefattar Emesco AB och Investment AB Kinnevik, kommer att föreslå att under bolagsstämman 2007 välja om Pelle Törnberg som styrelseledamot i MTG. Valberedningen består av större aktieägare i MTG.

Pelle har tjänstgjort som VD för den internationella gratistidningen Metro International S.A. från och med dess avknoppning från MTG år 2000. Han ledde samtliga medieföretag inom Investment AB Kinnevik från 1993, och blev VD för MTG när det avknoppades från Kinnevik 1997. Pelle har tjänstgjort som styrelseledamot i MTG från 2000 och är även styrelseledamot i RNB Retail and Brands AB och den Svensk-Amerikanska Handelskammaren. Valberedningen kommer att lägga fram sitt fulla förslag för bolagsstämman 2007 i kallelsen till bolagsstämman. *** MTG AB är ett internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med sammanlagt 50 egenproducerade och tredjeparts kanaler. Viasats TV-kanaler når nu över 90 miljoner människor varje dag i 22 länder i Europa. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på Nordiska Börsens Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf