Ägarförändringar i MTG

Ägarförändringar i MTG

Stockholm
August 17, 2018
10.00 CEST

Modern Times Group MTG AB (publ) noterar att Kinnevik AB (publ) har meddelat Finansinspektionen att Kinnevik nu har slutfört den tidigare annonserade distributionen av alla dess MTG aktier till dess aktieägare.

Kinnevik har distribuerat totalt 13 503 856 MTG B-aktier till dess aktieägare. Detta inkluderar 4 461 691 MTG B-aktier som nyligen har omstämplats från MTG A-aktier.

Det totala antalet registrerade MTG aktier uppgår därmed till 67 647 124. Antalet A-aktier (med 10 rösträtter per aktie) är 545 662, antalet B-aktier (med en rösträtt per aktie) är 66 441 462 och antalet C-aktier (utan rösträtt; ägda av MTG för bolagets incitamentsprogram) är 660 000.

MTG kommer att offentliggöra det nya antalet aktier och rösträtter i bolaget den 31 augusti 2018 (den sista handelsdagen i augusti) enligt 4 kap. 9§ lagen om handel med finansiella instrument.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Kontakta oss:press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: FlickrFölj oss:mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här

Ladda ned press filerna:
Release