99,42 AV AKTIERNA I GYMGROSSISTEN ACCEPTERAR CDONS ERBJUDANDE

99,42 AV AKTIERNA I GYMGROSSISTEN ACCEPTERAR CDONS ERBJUDANDE

Stockholm
February 6, 2008
08.00 CET
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller acceptans av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (´MTG´ eller ´Koncernen´), offentliggjorde den 14 december 2007, att dess helägda dotterbolag CDON AB ("CDON"), hade lagt ett rekommenderat kontanterbjudande om förvärv av samtliga aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ.) ("Gymgrossisten") till ett pris om 33,10 kronor kontant för varje aktie i Gymgrossisten ("Erbjudandet").

Den 23 januari 2008 förklarade CDON Erbjudandet ovillkorat och förlängde samtidigt anmälningsperioden till och med den 1 februari 2008. Under den förlängda anmälningsperioden har ytterligare 58.027 aktier lämnats in i Erbjudandet. Därmed har totalt 5.875.562 aktier, motsvarande 99,42 procent av det totala antalet aktier och röster i Gymgrossisten, lämnats in i Erbjudandet. Redovisning av likvid avseende aktier som lämnats in under den förlängda anmälningsperioden inleds omkring den 8 februari 2008. Erbjudandet kommer inte att förlängas ytterligare. Som tidigare tillkännagivet kommer CDON att begära tvångsinlösen av återstående aktier i Gymgrossisten, vilka inte har lämnats in i Erbjudandet. CDON kommer även att ansöka för att handeln i Gymgrossistens aktie på First North upphör. Offentliggörandet av datum beträffande upphörande av handel i Gymgrossistens aktie förväntas ske vid lämplig tidpunkt. * * * För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-posta investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investerar- och analytikerfrågor tel +44 (0) 20 7321 5010 Bert Willborg, Pressfrågor tel +44 (0) 791 2280 850

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf