2012 års rapport om Modernt Ansvarstagande

2012 års rapport om Modernt Ansvarstagande

Stockholm
April 11, 2013
10.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har publicerat 2012 års rapport om Modernt Ansvarstagande på sin hemsida www.mtg.se. Rapporten finns tillgänglig både online och som ett nedladdningsbart PDF-dokument.

Modernt Ansvarstagande utgör ramen för koncernens fokus på långsiktig hållbarhet och ansvarsfull tillväxt. Mer information om Modernt Ansvarstagande återfinns på http://www.mtg.se/sv/modernt-ansvarstagande/.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: "Hållbarhet är en grundläggande del av vår vokabulär och hur vi ser på vår omvärld. Rapporten för Modernt Ansvarstagande presenterar det arbete vi har utfört under 2012. Den belyser vårt fokus på att vara ett tillväxtbolag som är djupt engagerat i att ha en positiv inverkan på sin omgivning och på etisk och långsiktigt hållbar affärsutveckling med goda och ansvarsfulla band till våra lokala samhällen.”

                                                                                                         ***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationsdirektörTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release