2012 års rapport om Modernt Ansvarstagande

april 11 2013

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har publicerat 2012 års rapport om Modernt Ansvarstagande på sin hemsida www.mtg.se. Rapporten finns tillgänglig både online och som ett nedladdningsbart PDF-dokument.

Modernt Ansvarstagande utgör ramen för koncernens fokus på långsiktig hållbarhet och ansvarsfull tillväxt. Mer information om Modernt Ansvarstagande återfinns på http://www.mtg.se/sv/modernt-ansvarstagande/.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: ”Hållbarhet är en grundläggande del av vår vokabulär och hur vi ser på vår omvärld. Rapporten för Modernt Ansvarstagande presenterar det arbete vi har utfört under 2012. Den belyser vårt fokus på att vara ett tillväxtbolag som är djupt engagerat i att ha en positiv inverkan på sin omgivning och på etisk och långsiktigt hållbar affärsutveckling med goda och ansvarsfulla band till våra lokala samhällen.”

                                                                                                         ***

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×