Föreslagen sammanslagning av MTG Nordics och TDC Group

MTG kombinerar Nordic Entertainment och MTG Studios med TDC Group i syfte att skapa Europas
första helt konvergenta media- och kommunikationsleverantör

Informationen på denna hemsida innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i MTG eller TDC. Detta offentliggörande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt, varför investerare inte bör förvärva några värdepapper som refereras till på denna hemsida enbart på grundval av informationen på denna hemsida.

Informationen på denna hemsida utgör inte ett erbjudande om att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA om de inte registreras eller undantas från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Ett erbjudande till allmänheten om värdepapper i USA måste ske genom ett prospekt innehållande detaljerad information om det relevanta bolaget och dess ledning samt finansiell information.

Senaste nyheter

Den 2 mars noterade MTG offentliggörandet från TDC att dess styrelse har återkallat sin rekommendation avseende det tidigare offentliggjorda samgåendet med MTG Nordics (MTG Nordic Entertainment och MTG Studios) och inte kommer att föreslå samgåendet till sina aktieägare.

Ladda ner pressmeddelandet från den 2 mars

Pressmeddelande

Modern Times Group MTG AB har ingått ett bindande avtal med TDC A/S för att kombinera MTGs verksamheter Nordic Entertainment och MTG Studios med TDC Group, i syfte att skapa Europas första helt konvergenta media- och kommunikationsleverantör.

Ladda ner fullständigt pressmeddelande

Ladda ner pressmeddelandet från den 12 februari

Ladda ner pressmeddelandet från den 2 mars

Presentation

Samgåendet av MTG Nordics och TDC Group skapar ett nytt och attraktivt erbjudande till både konsumenter och aktieägare. MTG har en lång historia av att vara i framkanten av förändring, och samgåendet är ytterligare bevis på vår hängivenhet till att forma framtidens underhållning. Se investerarpresentationen för mer information om transaktionen.

Ladda ner roadshowpresentation

Ladda ner presentationen för telefonkonferensen

Webcast

Informationsvideo

Telefonkonferens

MTG bjlöd in till en gemensam telefonkonferens med TDC Group den 1 februari, klockan 09.00 CET. Under konferensen presenterades den föreslagna sammanslagningen av MTG Nordics och TDC Group och det gavs möjlighet att ställa frågor.

Vänligen besök webcasten för att lyssna till telefonkonferensen on-demand.

Ladda ner presentationen för telefonkonferensen

Presskonferens

Anders Jensen och Pernille Erenbjerg höll en gemensam presskonferens från MTGs kontor i Köpenhamn den 1 februari, klockan 10:15 CET. Klicka här för att se den livesända konferensen on-demand.

Tidsplan

Preliminär tidsplan.

1 februari, 2018

MTG och TDC Group meddelar sina respektive aktieägare om överenskommelsen att slå samman MTGs verksamheter Nordic Entertainment och MTG Studios med TDC Group

Första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma i TDC Group samt årsstämma i TDC Group.

Andra kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma i MTG, distribution av informationsbroschyr till MTGs aktieägare samt årsstämma i MTG.

Andra halvåret 2018

Förväntat godkännande från konkurrensmyndigheter och slutförande av samgåendet.

Andra halvåret 2018

Utdelning av de nyemitterade aktierna i TDC Group till MTGs aktieägare.

Andra halvåret 2018

Förväntad första dag för handel av nya aktier i TDC Group inom ett par dagar från genomförandet av samgåendet.

Vanliga frågor

Senaste nyheter

Den 2 mars noterade MTG offentliggörandet från TDC att dess styrelse har återkallat sin rekommendation avseende det tidigare offentliggjorda samgåendet med MTG Nordics (MTG Nordic Entertainment och MTG Studios) och inte kommer att föreslå samgåendet till sina aktieägare.

Vad meddelades den 1 februari?

MTG har ingått ett bindande avtal med TDC Group för att kombinera MTGs verksamheter Nordic Entertainment och MTG Studios (tillsammans ”MTG Nordics”) med TDC Group. Med detta skapar vi Europas första helt konvergenta media- och kommunikationsleverantör med en unikt integrerad och högkvalitativa konsumentprodukter. Sammanslagningen skapar ett attraktivt nytt erbjudande till både konsumenter och ägare.

Varför ingås sammanslagningen med TDC Group?

MTG har haft ett långt och framgångsrikt samarbete med TDC Group. Vi känner varandra väl och har god förståelse för vilket värde som det här samgåendet skapar för alla intressenter. Betydande synergier kommer att frigöras genom samgåendet och vårt gemensamma kunderbjudande kommer att bli bättre, mer heltäckande och mer lättillgängligt än någonsin tidigare.

Hur gynnas konsumenter av sammanslagningen?

Det kombinerade bolaget, som kommer att få ett nytt varumärke för att spegla den nya omfattningen och erbjudandet, blir Europas första fullständigt integrerade leverantör av media- och kommunikationstjänster. Samgåendet kombinerar TDC Groups kunderbjudanden inom mobil-, bredbands- och TV-distributionstjänster med MTG Nordics innehållsproduktion, sändningar och streamingtjänster. Konsumenterna kommer att kunna dra nytta av några av marknadens mest kända framstående varumärken inom underhållning, inklusive Viasat, Viaplay och Viafree, YouSee Tv & Film och Get Play.

Det kombinerade bolaget, som kommer att bli en attraktiv producent och inköpare av underhållningsinnehåll i Norden, kommer att säkerställa och investera i lokalt innehåll genom ett brett spektra av både linjära och on-demand underhållningsprodukter. Det kombinerade bolaget förväntas utöka sin närvaro över hela Norden och kommer att dra nytta av en omfattande kundkännedom och fler än 1 000 utvecklare som pionjärer för nästa generations förbättrade, mer flexibla och personliga digitala underhållningslösningar

Hur kommer MTGs aktieägare kompenseras om transaktionen går igenom?

Samgåendet innebär en värdering av MTG Nordics om 19,55 miljarder kronor på skuldfri basis. I samband med genomförandet av samgåendet mellan MTG Nordics och TDC Group kommer MTG att erhålla 3,3 miljarder kronor i kontakt vederlag och MTGs aktieägare kommer att erhålla cirka 4,6 TDC Group-aktier för varje MTG-aktie som innehas. MTGs aktieägares ägande i det kombinerade bolaget kommer efter samgåendet att motsvara cirka 28% av totalt pro forma utestående aktierna i TDC Group.

Vad innebär detta för nya MTG?

Efter genomförandet av samgåendet kommer MTG att fortsätta vara noterat på Nasdaq Stockholm. MTG kommer i första hand att bestå av en portfölj med digitala tillväxtverksamheter med fokus på esport, online-spel, och digitalt videoinnehåll, samt innehav i ett antal övriga mediabolag. MTG kommer vara finansierat för den planerade fortsatta expansionen av sin digitala underhållningsverksamhet, inklusive potentiell fortsatt förvärvsverksamhet.

Vad händer härnäst?

Ett antal milstolpar ska nås innan affären kan fullbordas, inklusive tillstånd från aktieägare och relevanta regulatoriska myndigheter. Vänligen se den preliminära tidsplanen för en lista över viktiga datum. Under tiden fortgår vår dagliga verksamhet som vanligt.

Var hittar jag information om sammanslagningen från TDC Group?

Klicka här för att komma till TDC Groups transaktionssida.

Kontakt

Matthew Hooper
EVP, Head of Corporate Communications
+44 77 6844 0414
matthew.hooper(at)mtg.com
Stefan Lycke
SVP, Head of Investor Relations
+46 73 699 27 14 stefan.lycke(at)mtg.com
Tobias Gyhlenius
Group Head of PR
+46 736 992709
tobias.gyhlenius(at)mtg.com
×