Extra bolagsstämma januari 2024

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 30 januari 2024.

Anmäl dig till den extra bolagsstämman eller avge din poströst digitalt här:

  1. Poströstning
  2. Webbanmälan

 

Files
Kallelse till extra bolagsstämma Januari 2024
Visa mer filer