Extra bolagsstämma 2009

Modern Times Group MTG AB höll en extra bolagsstämma i Stockholm den 25 augusti 2009. Stämman röstade för att stödja förslaget om erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Stämman godkände styrelsens förslag om att besluta att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 25 augusti 2009 till och med den 31 december 2009. Begäran om omstämpling kan avse samtliga eller endast en del av aktieägarens A-aktier. I begäran om omstämpling skall anges antingen det antal A-aktier som skall omstämplas till B-aktier eller den andel (angiven i procent med högst två decimaler) av det totala antalet röster i bolaget som ägaren av de omstämplade A-aktierna önskar inneha efter omstämplingen. Begäran om omstämpling skall framställas skriftligen till styrelsen, som därefter skall behandla frågan om omstämpling. Framställan skall ske på särskilt formulär vilket finns tillgängligt för nedladdning i kolumnen till höger på denna sida.

Kallelse extrastämma 2009
Visa mer filer