MTG avslutar aktieåterköpsprogram på 377 miljoner kronor

MTG avslutar aktieåterköpsprogram på 377 miljoner kronor

Stockholm
May 10, 2023
08.00 AM CEST
Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") har idag framgångsrikt avslutat det aktieåterköpsprogram som lanserades i oktober 2022, vilket har gjort det möjligt för MTG att återköpa 4 618 588 egna B-aktier för cirka 377,4 miljoner kronor, till ett volymvägt genomsnittligt pris på 81,7145 kronor per aktie. Detta initiativ är en del av MTG:s pågående arbete för att optimera sin kapitalstruktur och leverera aktieägarvärde.

MTG har skapat betydande avkastning till aktieägare sedan avyttringen av ESL Gaming i april 2022. Detta har uppnåtts genom en kontantöverföring på 25 kronor per aktie genom MTG:s aktieinlösenprogram på 2,8 miljarder kronor i juli 2022 samt tre följande aktieåterköpsprogram. MTG har sammanlagt återköpt aktier för nästan 700 miljoner kronor genom de tre programmen.  

MTG fortsätter att ha en stark balansräkning efter försäljningen av ESL och är fokuserat på fortsatt skapande av aktieägarvärde. MTG:s styrelse har också föreslagit att årsstämman 2023 ska bemyndiga styrelsen att inleda nya aktieåterköpsprogram fram till årsstämman 2024.

Downlad the press files:
Release